Vækstmodeller

Biologi A.…

...

Vækstmodeller viser udviklingen i populationsstørrelse

En biologisk vækstmodel er et matematisk udtryk, som viser udviklingen i en populations størrelse over tid. 

Eksponentielle vækstmodeller og logistiske vækstmodeller er de to almindelige typer af vækstmodeller at arbejde med i Biologi.…

...

Vækstraten r viser den procentvise vækst

Både eksponentielle og logistiske vækstmodeller indeholder en konstant, der kaldes vækstraten r

Vækstraten r viser, hvor mange procent populationsstørrelsen vokser med pr. tidsenhed ved ren eksponentiel vækst. En vækstrate på r = 0,07 viser eksempelvis, at en population bliver 7 % (eller 1,07 gange) større, hver gang man lægger én tidsenhed til i vækstmodellen.…

...

Eksponentiel vækst er ubegrænset

Eksponentiel vækst finder sted, når organismer ikke er begrænset i deres vækst. Eksponentiel vækst kan ske, når nogle individer af en art koloniserer et nyt område, og populationen endnu ikke er begrænset af mangel på ressourcer som plads, føde osv. Populationen kan derfor vokse uhindret med den hastighed, som vækstraten r tillader.

Forskrift for en biologisk eksponentialfunktion

Populationsstørrelsens udvikling over tid kan beskrives med en eksponentiel funktion, hvis populationen vokser eksponentie…

...

En logistisk vækstmodel afspejler bedre vækst i naturen

Logistisk vækst indebærer, at populationer ikke kan vokse sig uendeligt store. Eksponentiel vækst kan godt finde sted i en periode, men væksten begrænses efterhånden af bærekapaciteten K.

K er en konstant, der repræsenterer det maksimale antal individer, som populationens levested kan understøtte…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind