Populations­biologi

Biologi A.

I populationsbiologi arbejder du med, hvordan populationer indgår i deres miljø og udvikler sig over tid. Populationsbiologi er et felt, der falder delvist inden for økologi (populationers rolle i økosystemet) og delvist inden for evolutionsbiologi (populationers genetiske udvikling).

Her i kompendiet kan du læse om, hvordan man ofte beskriver udviklingen i populationers størrelse vha. såkaldte vækstmodeller.  Vi gennemgår også, hvordan man kan bestemme størrelsen af forskellige populationer i naturen.

Inden for populationsbiologi findes et særskilt område kaldet populationsgenetik. Populationsgenetik handler om populationers genetiske sammensætning og genetiske udvikling over tid. Studienets materiale om populationsgenetik finder du i vores særskilte kompendium om populationsgenetik.

Her kan du se et uddrag af vores gennemgang af fangst-genfangst-metoden:

Alle de indirekte målemetoder, vi hidtil har gennemgået, fungerer kun til tælling af planter og evt. forholdsvis immobile dyr som muslinger eller jordbundsfauna. Ofte er man dog interesseret i at anslå populationsstørrelsen for dyr, som hele tiden bevæger sig rundt over et større areal, og som man derfor ikke kan registrere ved at tage stikprøver på tilfældige steder i biotopen. Metoden kan bruges til mange forskellige dyr, som forholdsvis let kan indfanges og sættes ud igen – f.eks. insekter, fisk, småfugle, snegle, krybdyr og padder.

Her benytter man i stedet fangst-genfangst-metoden. Denne metode indebærer, at man udfører to indfangninger af dyr. Først fanger og mærker man et antal dyr fra den population, man gerne vil estimere størrelsen af. Mærkningen må ikke ændre på dyrenes overlevelseschancer eller sandsynlighed for at blive fanget én gang til. Desuden antager man, at der ikke sker migration til eller fra populationen under målingen. Efter mærkningen...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Populationsbiologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.