[2]

Populations­biologi

Biologi A.

Populationsbiologi handler om, hvordan populationer indgår i deres miljø og udvikler sig over tid. Populationsbiologi er et felt, der falder delvist inden for økologi (populationers rolle i økosystemet) og delvist inden for evolutionsbiologi (populationers genetiske udvikling).

Her kan du se et uddrag af vores gennemgang af fangst-genfangst-metoden

Alle de indirekte målemetoder, vi hidtil har gennemgået, fungerer kun til tælling af planter og evt. forholdsvis immobile dyr som muslinger eller jordbundsfauna. Ofte er man dog interesseret i at anslå populationsstørrelsen for dyr, som hele tiden bevæger sig rundt over et større areal, og som man derfor ikke kan registrere ved at tage stikprøver på tilfældige steder i biotopen. Metoden kan bruges til mange forskellige dyr, som forholdsvis let kan indfanges og sættes ud igen – f.eks. insekter, fisk, småfugle, snegle, krybdyr og padder.

Her benytter man i stedet fangst-genfangst-metoden. Denne metode indebærer, at man udfører to indfangninger af dyr. Først fanger og mærker man et antal dyr fra den population, man gerne vil estimere størrelsen af. Mærkningen må ikke ændre på dyrenes overlevelseschancer eller sandsynlighed for at blive fanget én gang til. Desuden antager man, at der ikke sker migration til eller fra populationen under målingen. Efter mærkningen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Populationsbiologi

[2]
Bedømmelser
  • 28-02-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 19-09-2020
    Givet af 3.g'er på STX