Populationsgenetik

Biologi A.

Populationsgenetik er et område inden for populationsbiologi, der handler om, hvordan populationer udvikler sig genetisk. 

Populationsgenetik forklarer f.eks., hvordan genetisk drift fører til genetisk udvikling.

Et vigtigt redskab inden for populationsgenetik er desuden Hardy-Weinberg-loven. Hardy-Weinberg-loven bruges til at beregne, om en population udvikler sig genetisk over tid, eller om populationen er i genetisk ligevægt (Hardy-Weinberg-ligevægt).

Her finder du vores kompendium om populationsgenetik:

Populationsgenetik

Her er Studienets kompendium om populationsgenetik.