Nye tider | Fællesdel

Her finder du vores eksempelbesvarelse af fællesdelen til eksamenssættet "Nye tider", der blev brugt til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på STX d. 30. august 2018. Du kan bruge eksempelbesvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringerne lød:

1a. Opstil en model med fire faktorer, der kan forklare den udvikling i ulighed, der kommer til udtryk i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

1b. Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om indkomstudviklingen i Danmark 2008- 2013? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om den danske velfærdsmodel.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra besvarelsen af 1a

Mark Pearson beskriver  i citatet, hvordan der er skabt større økonomisk ulighed gennem en negligering af de nederste 40% i befolkningerne. Nedenfor begrundes 4 årsager til, at uligheden er steget.

Neoliberalistiske tiltag
OECD har de sidste årtier anbefalet økonomiske tiltag til medlemslandene på baggrund af neoliberalistisk økonomisk teori. Neoliberalismen antager, at nedskæringer på overførselsindkomster samt lavere skatter giver incitament til at påtage sig et arbejde, hvilket vil øge beskæftigelsen. Samtidigt vil fjernelse af handelsbarrierer skabe samhandel, der skaber nye jobs. Resultatet er dog...

Uddrag fra besvarelsen af 1b

Den økonomiske ulighed er øget mellem overklassen og de øvrige klasser i perioden 2008-2013. Det afslører udviklingen i de forskellige klassers indkomster, i tabel 1 og tabel 2a. Tabel 1 viser at det udelukkende er overklassens erhvervsindkomst, der er steget mellem 2008-2013, mens erhvervsindkomsten er faldet for de øvrige klasser. I tabel 2a viser uligheden sig ved, at overklassens disponible indkomst stiger med over 4% mellem 2010 og 2013, mens underklassens disponible indkomst falder med 3,74% i samme periode. Mens overklassen altså er blevet relativt rigere, er underklassen blevet relativt fattigere, mens...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Nye tider | Fællesdel

[1]
Bedømmelser
  • 31-01-2019
    Givet af 2.g'er på STX
    Det ville være en hjælp hvis i skrev hvordan I har beregnet tallene i Opgave 1b.