Opgave 1a

Opstil en model med fire faktorer, der kan forklare den udvikling i ulighed, der kommer til udtryk i nedenstående citat. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser.

Mark Pearson beskriver  i citatet, hvordan der er skabt større økonomisk ulighed gennem en negligering af de nederste 40% i befolkningerne. Nedenfor begrundes 4 årsager til, at uligheden er steget.

Model 1

Neoliberalistiske tiltag
OECD har de sidste årtier anbefalet økonomiske tiltag til medlemslandene på baggrund af neoliberalistisk økonomisk teori. Neoliberalismen antager, at nedskæringer på overførselsindkomster samt lavere skatter giver incitament til at påtage sig et arbejde, hvilket vil øge beskæftigelsen. Samtidigt vil fjernelse af handelsbarrierer skabe samhandel, der skaber nye jobs. Resultatet er dog, at de dårligst stillede stilles endnu dårligere, hvis det ikke er muligt at påtage sig…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind