Græske myter

På denne side finder du viden om de græske myter. Vi kommer ind på myternes ophav, kilder, funktioner og betydning.

Se også: Resuméer af de enkelte myter.

Hvad er græsk mytologi?

  • Mythos betyder ‘ord’ eller ‘fortælling’.
  • Mytologien er den samlede betegnelse for alle de oldgræske fortællinger om guders og heltes bedrifter i fortiden. Fortællingerne kaldes myter.
  • Desuden rummer mytologien en lang række religiøse forestillinger, fx om guderne og deres kendetegn.
  • Myterne foregår i fortiden, dengang guder og halvguder var mere aktive på jorden (ifølge de oldgræske forestillinger).
  • Myterne og mytologien danner grundlaget for græsk religion, kultur og verdensanskuelse.

Ophavet til de græske myter

  • Myterne har ikke nogen egentlig forfatter. De er fortællinger, der er blevet mundtligt overleveret gennem tiden.
  • Grundmyterne om gudernes skabelse og verdens orden foregår i urtiden, dvs. for meget længe siden. Det gælder bl.a. den græske skabelsesmyte og  verdensaldermyten.
  • Oldtidens grækere mente, at de fleste af de øvrige myter og sagn foregik i bronzealderen, dvs. det
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind