Noter

Hvad er et molekyle?

 • Et molekyle er en kemisk forbindelse, som består af ikke-metaller.
 • Vand (H2O) er det klassiske eksempel på et molekyle. Bemærk, at både H og O er ikke-metaller.
 • Molekyler er altid neutrale (der er altid balance mellem plus og minus).

Navngivning 

 • Når du navngiver molekyler, skal du følge denne strategi:
  1. Skriv navnene på molekylets atomer i samme rækkefølge som de står i molekylformlen.
  2. Hvis der er mere end ét af et givet atom, skal antallet angives med et såkaldt præfiks (di, tri, tetra og så videre).
  3. Tilføj endelsen id til det sidste atom.
 • Eksempel: N2O3 navngives dinitrogentrioxid. De to N-atomer giver dinitrogen, og de tre O-atomer giver trioxid.

Molekylers opbygning

 • Molekyler indeholder kovalente bindinger.
 • Eksempel: H2O indeholder to kovalente bindinger:
 • Molekyler er små enheder uden den store tiltrækning til hinanden. Derfor har molekyler forholdsvis lave smelte- og kogepunkter (sammenlignet med ionforbindelser)
 • Eksempel: 5 vandmolekyler:
Hvert vandmolekyle lever lidt sit eget liv og bekymrer sig ikke så meget om at danne bindinger til de andre vandmolekyler. Vands smeltepunkt er derfor 0 ℃, som er langt under ionforbindelsers smeltepunkter (NaCl smelter fx først ved 800 ℃).

Vigtige molekyler med enkeltbindinger

 • En enkeltbinding indeholder 2 elektroner.
 • CH4 (methan) og H2O er klassiske eksempler på molekyler med enkeltbindinger.
 • Prikformel for CH4:
 • C er fra hovedgruppe IV og starter derfor med fire elektroner i yders
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind