Kommunikation, handlinger og adfærd

Her hjælper vi dig med at analysere, hvordan personernes konflikter kommer til udtryk gennem kommunikation, handlinger og adfærd i Korsgaards “Lasagne”. Handlinger kan forstås som de konkrete handlinger, personerne foretager sig. Adfærd kan forstås som et mere generelt handlemønster, der afspejler, hvordan personerne er. Vi skelner dog ikke skarpt mellem begreberne her, da de stort set betyder det samme.

På overfladen handler deres kommunikation ikke om den virkelige konflikt

Novellen kulminerer i en konflikt, der umiddelbart handler om lasagne, hvilket titlen også peger på. Men den virkelige konflikt i novellen består i, at Rasmus’ og Lauras venskab er i problemer, fordi Laura er blevet kærester med Daniel. Dels har det ændret Laura, og dels er Daniel nu til stede som en forhindring i venskabet. Men selvom personerne taler sammen igennem hele novellen, taler de ikke åbent om konflikten. I stedet taler de udenom, eller de kritiserer indirekte hinanden.

De taler om konflikten på en indirekte måde

Ingen af personerne evner at tale åbent om den underliggende konflikt. I stedet taler de om den på en indirekte eller ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind