Sådan undgår du at plagiere

En del elever er i tvivl om, hvad der er plagiat, og hvad der er ikke er plagiat. Hvad er helt lovlige og gode måder at bruge tekster fra internettet (og Studienet) på? Dette spørgsmål giver vi dig et grundigt svar på her.

Dine opgaver skal være dit selvstændige arbejde

Når du skriver en opgave på gymnasiet eller HF, er det meget vigtigt, at opgaven er udtryk for dit selvstændige arbejde. Du skal selv skrive din opgave, og dine formuleringer skal være dine egne. Selv de klogeste mennesker i verden læser imidlertid andres tekster og finder idéer på internettet.

Du må selvfølgelig også meget gerne finde viden og idéer på Studienet og andre steder på internettet. Internettet indeholder mange gode kilder til viden og læring – man skal bare lære at bruge dem på den rigtige måde. Det gælder også Studienets materialer. 

Hvis du bruger tingene rigtigt, vil det faktisk være meget bedre opgaver, du kan lave. Gymnasiet og HF går sjældent ud på at opfinde ny viden, i langt de fleste tilfælde forventes det faktisk, at du bygger din viden op på baggrund af andres viden.   

Plagiat er at kopiere eller omskrive opgaver og tekster

Hvis du kopierer eller omskriver andres opgaver/tekster, er det plagiat. Uanset om det så bare er en enkelt lille sætning. Plagiat regnes for snyd og kan i sidste ende medføre bortvisning fra din uddannelse.

Du skal være opmærksom på, at det også kan være plagiat at bruge uddrag fra opgaver, du tidligere har afleveret selv. Det er f.eks. helt forbudt til skriftlig eksamen og i de store opgaver som SRP. 

Langt de fleste elever er ikke ude på at snyde! Nogle gange kan det bare være svært at skelne mellem, hvornår man plagierer, og hvornår man bruger ideer og hjælp fra opgaver og tekster på nettet.

Man kan opstille følgende retningslinjer for, hvad der er plagiat, og hvad du derfor ikke må gøre:

  • Det er plagiat at kopiere sætninger eller afsnit fra en tekst uden at citere med kildehenvisning.
  • At omskrive sætninger eller afsnit fra en opgave/tekst er plagiat.
  • At oversætte sætninger eller afsnit og indsætte dem i opgaven er plagiat.
  • At ’klippe’ forskellige opgaver/tekster sammen til en opgave er plagiat.

Brug af guides, opgave- og analysehjælp på Studienet

Studienets forskellige guides, opgave- og analysehjælp er alle udarbejdet, så de giver dig en trin-for-trin vejledning. De forklarer og hjælper dig til selv at løse opgaven, men du vil ikke kunne bruge teksten fra dem direkte i din egen opgavebesvarelse. 

Vores værktøjer er tænkt som en hjælp til dit arbejde. De kan hjælpe dig undervejs i opgaveskrivningen, men ikke erstatte dit eget selvstændige arbejde. 

Hvis du får brug for at huske nogle af de pointer, som du kan finde i vores materialer, så skriv dem ned med dine egne ord. Så du ikke bare kopierer vores formuleringer, men faktisk selv forholder dig til indholdet. Du må dog altid gerne bruge almindelige fagbegreber, som du har fra vores materialer. 

I mange af vores vejledninger kan du finde en beskrivelse af, hvordan du bruger materialet på en fornuftig måde. 

Du skal være opmærksom på, at alle brugeropgaver på Studienet er sendt til plagiatkontrollen Urkund, som de fleste danske gymnasier er tilsluttet. 

Brug af viden fra internetsider

Det er normalt helt i orden at bruge viden fra internetsider i dine opgaver. Der kan selvfølgelig være nogle opgaver, hvor du ikke må - f.eks. opgaverne til terminsprøver eller eksamen. 

Hvis du gerne må bruge internettet til en opgave, så skal du altid sørge for at lave kildehenvisninger til de sider, du anvender. Gem den nøjagtige adresse på internetsiden og sørg for at skrive en kildeangivelse i en fodnote i din opgave. 

Gør det også helt klart, at du bruger en kilde, når du inddrager tekst. Det gør du ved at bruge afsenderens eller kildens navn i din tekst:

Eksempler

“Erik Eriksen er helt uenig i….”

“Scavenius hævder at…”

“Det er blogindlæggets pointe…”

“....skriver Hilmar Baunsgaard”

Hvis der ikke er nogen klar forfatter, kan du i stedet bruge websidens navn. 

Forhold dig altid kritisk til kilder

Vær kritisk over for de kilder, du finder. De er ikke allesammen gode. Det kan tit være en fordel at finde flere kilder om emnet. Hvis mange forskellige kilder siger det samme, så kan der være en god chance for, at informationerne passer.

Du skal også kigge på, om kilden i øvrigt ser ud til at være fra en troværdig afsender. Kig på sidens layout - ser den seriøs ud? Find ud af afsenderen og tjek for kildeangivelser på sidens oplysninger.   

Lær af det gode eksempel

At læse andres tekster og opgaver kan give dig gode idéer til, hvordan du skal strukturere en opgave, emner du kan diskutere, hvordan du løser en bestemt opgavetype og meget andet. Det vigtige er imidlertid, at du bruger ideerne som afsæt for dit eget selvstændige arbejde. Her har du nogle gode råd til at bruge andres tekster til at få ideer: 

  1. Læs teksten/opgaven igennem en eller to gange.
  2. Skriv med dine egne ord de gode pointer og idéer, som du kan bruge som hjælp.
  3. Undersøg selv om idéerne eller pointerne holder - især hvis der er tale om faktaoplysninger. Find evt. frem til de kilder, som har været brugt i teksten.
  4. Uddyb pointerne og idéerne med dine egne ord i din opgave.
  5. Læs gerne flere tekster om det samme emne.

Hvis du ikke har en proces, som beskrevet i vores fem punkter, hvor du aktivt arbejder med tingene, risikerer du at komme til at lave plagiat - også selvom det ikke var bevidst. Tænk også over det, hvis du har lånt en opgavebesvarelse fra en kammerat. Her kan det hurtigt gå ud over jer begge, hvis jeres afleveringer er mere eller mindre identiske. 

Hvis det er konkret viden, du får gennem opgaver eller tekster, så er det en god idé selv at finde frem til kilderne og så citere dem, som vi beskrev i afsnittet om kilder fra internettet.  At finde frem til kilderne selv virker altid mere seriøst end f.eks. at kildehenvise til en anden elevs opgave. Du kan jo heller ikke være sikker på, om den anden elev har forstået tingene rigtigt. Så brug endelig de ideer, du finder, men sørg for at undersøge dem grundigt selv.  

Mere hjælp til brugen af kilder

Studienet har lavet en gratis vejledning, som fortæller dig mere om kildehenvisninger, litteraturliste og korrekt brug af kilder i dine opgaver. Den fortæller også om brugen af Word og Google Docs til at holde styr på kilderne. Hvis du følger vejledningen, er du sikker på at gøre tingene helt rigtigt. 

Kildehenvisninger og litteraturliste

Se vores grundige vejledning, som dækker alt, hvad du skal vide om litteraturliste og kildehenvisninger. Den giver dig også en detaljeret forklaring på at lave automatiske henvisninger og lister i Word og Google Docs.