Mekanismer til genregulering

Genregulering sikrer, at en celle kun danner de nødvendige proteiner, og at proteinerne dannes i de rette mængder. 

Genreguleringen foregår på alle trin i proteinsyntesen, dvs. under alle de processer, der er vist i de gule pile på figuren:

Kilde: ArneLH / CC BY 3.0.

Du kan på de næste sider læse om de forskellige reguleringsmekanismer. Vi har opdelt mekanismerne efter, hvilket niveau de sker på.

  1. Regulering på DNA-niveau påvirker mængden af transkription.
  2. Regulering på RNA-niveau påvirker mængden af mRNA, splejsningen af præ-mRNA og translationen af mRNA.
  3. Regulering på begge niveauer sker desuden vha. siRNA og miRNA.