Opgave A – Fejlsætninger

Fejlsætninger

I det følgende vil du finde de 10 fejlsætninger med tilhørende hints. Brug disse hints til at identificere hvilke fejl, der er i sætningen, og til at skrive den korrekte sætning. Ved hvert hint finder du, hvis det er relevant, links til yderligere hjælp til netop det grammatiske område, du bliver testet i.

Når du har besvaret opgaven, kan du tjekke dine egne svar med vores svarliste. Øvelse gør mester, så prøv selv først!

1. Today lots of shops and companys are online with informations about their products.

Hint 1: Hvordan er den rigtige pluralisform (flertalsform) af companys?

Hint 2: Substantiver der ender på -y, danner flertal ved at -y ændres til -ies.

Læs mere om fejl ved flertalsdannelse af substantiver, og find tilsvarende fejlsætninger her.

Hint 3: Information er et utælleligt substantiv (navneord), der altid opfattes i singularis (ental), og det har derfor ingen pluralisform (flertalsform).

Læs mere om fejl substantiver, der altid er singularis, og find tilsvarende fejlsætninger her.

2. The twins stood in the corner and fell left out by the other children.

Hint 1: Hvad er den rigtige form i præteritum (datid) af verbet (udsagnsordet) to feel?

Hint 2: Fell er præteritumsformen (datidsformen) af verbet (udsagnsordet) to fall. To feel er i derimod felt i præteritum (datid).

Læs mere om fejl ved uregelmæssigt verbum i præteritum, og find tilsvarende fejlsætninger her.

3. It makes her laughing inside when he dances so awful.

Hint 1: Når make efterfølges af et andet verbum (udsagnsord), står dette verbum (udsagnsord) altid i infinitiv (navnemåde).

Læs mere om manglende brug af infinitiv efter visse verber, og find tilsvarende fejlsætninger her.

Hint 2: Kan adjektivet (tillægsord) awful beskrive verbet (udsagnsorde...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind