Delprøve 1 HF Engelsk B 2. december 2015

Her får du hjælp til delprøve 1 fra skriftlige eksamen i Engelsk B på HF fra 2. december 2015. Vi gennemgår alle fem underopgaver (A-E) med henblik på at gøre dig i stand til at løse opgaverne. Du får en forklaring på den grundlæggende grammatik med links til videre forklaringere i vores grammatik og hjælp til fejlsætninger. Og vi hjælper dig med, hvordan du besvarer opgaverne. I tilgift får du en komplet besvarelse af fejlsætningerne i opgave A, hvor du kan tjekke, om du har svaret rigtigt.

De fem opgaver, som stilles i dette sæt, er følgende:

Opgave A - Fejlsætninger

Ret fejlene i følgende sætninger. I hver sætning er der 1 eller 2 fejl. Skriv den korrekte sætning på linjerne nedenunder.

 1. Today lots of shops and companys are online with informations about their products.
 2. The twins stood in the corner and fell left out by the other children.
 3. It makes her laughing inside when he dances so awful.
 4. Too many people spend the most of their time on their jobs.
 5. She gave an extreme lame excuse, but he tried not to seem disappoint
 6. I am worried about that you doesn’t understand how important it is to plan ahead.
 7. Millie has ran five laps but does not appear to be tired.
 8. The woman which is moving in next door have two children.
 9. Before their journeys they lay always the map on the table to plan their route.
 10. Jim and Mary spotted the man who had stolen the bike of Mary from their bike shed.

Opgave B - Korrekt endelse

Sæt den rigtige endelse på de understregede ord, således at sætningerne bliver korrekte. Du kan vælge mellem følgende fire endelser:

-ish / -less / -ise / -able

 1. This apple is definitely eat_____ . It looks ripe.
 2. The thugs treat people in a devil_____ way, and they terror the entire neighbourhood.
 3. Even though Mr. Parsons was a like_____  person, he was so tired that he did not want to social_____  .
 4. My friend always gives me the most comfort_____  chair. She is not self_____  at all.
 5. They desperately wanted children, but unfortunately they remained child_____  .
 6. My parents are always on time. They are very depend_____  .
 7. I think mountaineers need to be fear_____  to climb the Himalayas.
 8. Travelling seemed hope_____  because they had no money.
 9. Some shampoos promise you manage_____  hair.
 10. Don’t critic_____  what you don’t understand

Opgave C - Perfektum

Indsæt verbet (udsagnsordet) i parentesen i perfektum (førnutid) på den tomme plads i sætningen.

 1. They                      the house. (to sell)
 2. The students                      another assignment. (to write)
 3. Someone                      three books from the library. (to steal)
 4. Once again he                      a wrong turn and is lost. (to take)
 5. Justin                      a big hole in the garden. (to dig)
 6. My parents                      some flowers. (to bring)
 7. Lucy                      off the horse and broken her leg. (to fall)
 8.                      him the best recommendation. (to give)
 9. They                      construction on the new bridge. (to begin)
 10. She                      a lot of time in shopping malls. (to spend)

Opgave D - Ordklasser

Vælg det korrekte ord i parentesen, og indsæt det på den tomme plads i sætningen. Det første ord er indsat som eksempel.

You hear a lot about living a healthy lifestyle, enough that the phrase “healthy lifestyle” may be one we’d like to retire permanently (permanent/permanently/ permanence). The problem is that this phrase describes the                       (life/live/living) we need to live if we want to feel good and                       (looks/look/looking) good. So, what does it actually mean? Well, there are the obvious things that describe a healthy person: He or she                      (doesn’t/ do/don’t) smoke, is at a healthy weight,                      (eating/eat/eats) healthy foods and exercises on a regular basis. It sounds so simple, it’s funny just how                      (hardly/hard/hardy) it is to do all of those things in our current world. The good news is that you don’t have to                      (change/changed/changing) everything at the same time. In fact, the trick to                      (health/healthy/healthily) living is making small changes. Taking more steps each day, adding fruit to your cereal,                      (had/having/have) an extra glass of water or saying no to that second helping of buttery mashed potatoes. So, what else can you be doing to live healthily? Your first order of business is to start                      (exercise/exercised/exercising).

Opgave E - Oversættelser

Oversæt følgende sætninger til engelsk. Skriv oversættelsen på linjerne nedenunder.

 1. Da hun tændte fjernsynet, var filmen netop slut.
 2. Hvorfor er der ingen børn, der hjælper deres forældre?
 3. Marys briller er nyeste model.
 4. Du skal passe på, når du krydser vejen, fordi bilerne kører meget stærkt.
 5. Hvilken amerikansk forfatter skrev mange noveller om den samme hovedperson?
 6. Soldaterne forsvarede sig tappert.
 7. Linda og John synes, at man burde gøre mere for at hjælpe de fattige.
 8. Sarah glæder sig til at rejse til Irland til jul.
 9. Rebecca havde hadet Tom, siden han hældte mælk i hendes taske i første klasse.
 10. Det vigtigste er ikke at give op, når lektierne bliver vanskelige.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 HF Engelsk B 2. december 2015

[1]
Bedømmelser
 • 30-12-2016