På eksamensdagen

Eksamen i Oldtidskundskab består af fire dele: 

  1. Du trækker en eksamensopgave med det materiale, du skal analysere.
  2. Forberedelsestiden, hvor du laver analyserne og forbereder et oplæg om det materiale, du har trukket (60 min).
  3. Selve eksaminationen, hvor du fremlægger dit oplæg og har en faglig samtale med din lærer (ca. 25 min).
  4. Voteringen, hvor lærer og censor fastsætter din karakter og giver dig den (ca. 5 min.).

På de næste to sider får du grundig hjælp til at klare eksamen på en god måde:

siden om forberedelsestiden giver vi et overblik over, hvad du skal bruge tiden på. Du får et forslag til, hvordan du kan strukturere din forberedelse, arbejde med eksamensmaterialet og lave dit oplæg på en god måde.

siden om selve eksaminationen ser vi på forløbet af eksamenssituationen, og hvad der skal til for at få en god karakter. Vi giver også nogle råd til, hvordan du kan gribe eksaminationen bedst muligt an.