Fortælleteknik

“Ebbe Skammelsøn” fokuserer på handling og højdepunkter

Som alle folkeviser har “Ebbe Skammelsøn” fokus på handlingen, altså det, der sker i visen. Det store fokus på handling betyder, at visen primært medtager de dramatiske højdepunkter og udelader detaljer. Vi kan sige, at folkevisen klipper fra højdepunkt til højdepunkt

Det bedste eksempel er den passage, hvor Peder overtaler Adelus til at gifte sig med ham: 

“Hør I stalten Adelus,
vil I være min Fæstemø?
det vil jeg for Sanden sige:
Ebbe, min Broder, er død.”

Drukke de det Fæstensøl
end den samme Nat,
Brylluppet end før Maanedsdag
de raadte det i-saa brat.

I strofe 5 overbeviser Peder Adelus om, at Ebbe er død, og derfor skåler de på forlovelsen mellem Peder og Adelus i strofe 6. Det er et dramatisk højdepunkt, fordi Peders “tyveri” af Adelus er det, der sætter hele handlingen i gang. Men så sker der et spring i tid: Anden halvdel af strofe 6 fortæller, at de derefter fejrede bryllup inden for en måned. En hel måned er altså klippet ud, fordi den ikke er afgørende for den overordnede handling. 

Efter de to strofer klipper folkevisen til en helt anden scene, nemlig Ebbe, der ligger og sover på kongens slot: “Det var Ebbe Skammelsøn,/ han vaagned om Midjenat” ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind