Forstå teksten

“Ebbe Skammelsøn” findes i flere versioner

Oprindelig eksisterede folkeviser kun mundtligt, og derfor er der over tid opstået flere versioner af den samme vise. Der findes otte udgaver af “Ebbe Skammelsøn”, hvor nogle har helt op til 71 strofer. 

Udover forskellen i længde kan du også støde på små forskelle i indholdet. I nogle versioner hedder Ebbes forlovede fx Lucelille frem for Adelus. Der kan også være forskel på, hvem der siger og gør hvad, eller der kan være ekstra informationer med i de længere versioner. Fx rummer nogle versioner strofer, hvor vi hører, at Ebbe decideret planlægger at dræbe alle til brylluppet. Dermed fremstår han mere skyldig i disse versioner. Den overordnede handling ligger dog altid fast.

Vores analysehjælp er rettet mod en af de mest udbredte versioner af “Ebbe Skammelsøn”. Den har 32 strofer, og Ebbes forlovede hedder Adelus. Du kan læse hele folkevisen samt vores forklaringer herunder. 

Du kan sagtens bruge vores analysehjælp, selvom du arbejder med en anden version. Når du skal citere fra teksten, skal du dog sørge for at citere fra den udgave, din lærer har givet dig.

Forstå teksten med vores forklaringer af ord og handling

“Ebbe Skammelsøn” stammer fra middelalderen, og derfor kan visens sprog og indhold virke svært at forstå i dag. Her hjælper vi dig med at knække koden. Du kan nemlig først lave en god analyse, når du har forstået, hvad folkevisen handler om.

Herunder kan du læse hele folkevisen. Vi har indsat ordforklaringer på de sværeste ord. Vi har også tilføjet uddybende forklaringer på, hvad der sker i løbet af folkevisen.

Har du svært ved at se, hvilke personer der siger hvad i visen, så kig efter anførselstegnene. De markerer, hvornår en person begynder og stopper med at tale.

Ebbe Skammelsøn

Strofe 1

Skammel han bor sig nør i Ty,
han er baade rig og kaad;
saa væne har han Sønner fem,
de to fores ilde ad.
Fordi træder Ebbe Skammelsøn saa mangen Sti vild.

Se forklaring af strofe 1
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 2

Ebbe han tjener i Kongens Gaard
baade for Guld og Ære;
hjemme sidder Peder, hans Broder,
han lokker hans Hjertenskære.

Se forklaring af strofe 2
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 3

"Hil sidder I, stalten Adelus,
og syr Hr. Ebbe Klæder!
Ebbe han tjener i Kongens Gaard,
han spotter eder og hæder."

Se forklaring af strofe 3
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 4

"Saa grant da kender jeg Ebbe,
og Ebbe kender grant sig:
han spotter ingen stalt Jomfru,
halv mindre spotter han mig."

Se forklaring af strofe 4
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 5

"Hør I stalten Adelus,
vil I være min Fæstemø?
det vil jeg for Sanden sige:
Ebbe, min Broder, er død."

Se forklaring af strofe 5
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 6

Drukke de det Fæstensøl
end den samme Nat,
Brylluppet end før Maanedsdag
de raadte det i-saa brat.

Se forklaring af strofe 6
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 7

Det var Ebbe Skammelsøn,
han vaagned om Midjenat;
talte han for sin næste Svend
af sin Drøm saa brat.

Se forklaringaf strofe 7
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 8

"Mig tyktes, at min Stenstue
stod al i lysen Lue;
der brændte inde Peder, min Broder,
og saa min skønne Jomfrue."

Se forklaring af strofe 8
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 9

"Det I tykte, jer stenstue
stod al i brændende glød,
det er: Peder, jer Broder,
holder Bryllup med jer Fæstemø."

Se forklaring af strofe 9
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 10

Det var Ebbe Skammelsøn,
han bandt sig Sværd ved Side;
saa bad han sig Orlov,
hjem til sin Fader at ride.

Se forklaring af strofe 10
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 11

Det var Ebbe Skammelsøn,
han kom saa vel i Lag:
han kom til sin Faders Gaard
den første Bryllupsdag.

Se forklaring af strofe 11
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 12

Ud kom Ebbes Søstre to
med Guldkar paa hviden Haand:
"Velkommen, Ebbe, vor Broder,
hjem til vort eget Land."

Se forklaring af strofe 12
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 13

"Hør I det, mine Søstre to,
hvad jeg spør eder ad:
hveden er dette møgle Folk,
her er samlet i Dag?"

Se forklaring af strofe 13
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 14

Svared hans yngste Søster
udaf saa megen Nød:
"Det er Peder, din Broder,
holder Bryllup med din Fæstemø."

Se forklaring af strofe 14
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 15

Sin ene Søster gav han Guldbrase paa Bryst,
den anden Guldring paa Haand:
"Dem havde jeg agtet min Fæstemø,
førte dem af fremmed Land."

Se forklaring af strofe 15
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 16

Den ene Søster bad ham hjemme være,
anden bad ham heden ride:
"bliver du her i denne Nat,
bliver os alle til Kvide.

Se forklaring af strofe 16
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 17

Ebbe han vendte sin Ganger omkring,
han vilde af Gaarden ride;
hans Moder fik i Tøjlen og holdt,
hun bad ham hjemme bide.

Se forklaring af strofe 17
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 18

Hans Moder fik ham Hynde og Stol,
at sidde paa de Øverste Bænke;
hans Fader fik ham Kande i Haand,
bad, han skulde gaa at skænke.

Se forklaring af strofe 18
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 19

Skænked han den brune Mjød
og saa den klare Vin;
Sinde han til Bruden saa,
randt ham Taar paa Kind.

Se forklaring af strofe 19
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 20

Silde om den Aften,
Rimen han faldt paa,
det da var den unge Brud,
hun skulde til Senge gaa.

Se forklaring af strofe 20
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 21

Fulgte de den unge Brud,
alt til det Brudehus;
for gaar Ebbe Skammelsøn,
han bær for hende Blus.

Se forklaring af strofe 21
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 22

Ledte han den unge Brud,
alt ad den Højeloftsbro:
"Mindes I det, stalten Adelus,
I gav mig eders Tro?"

Se forklaring af strofe 22
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 23

"Al den Tro, jeg eder gav,
den har Peder, eders Broder;
men alle de Dage, jeg leve maa,
jeg vil eder være for Moder.

Se forklaring af strofe 23
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 24

"Jeg loved jer ikke til min Moder,
jeg loved jer til min Viv!
derfor skal Peder Skammelsøn
lade sit unge Liv.

Se forklaring af strofe 24
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 25

"Hør I, stalten Adelus,
I rømmer med mig af Lande!
jeg vil slaa Peder, min Broder, ihjel,
og taale for eder den Vaande."

Se forklaring af strofe 25
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 26

"Slaar I Peder, eders Broder, ihjel,
siden skal I mig miste!
saa maa I sørge jer selv til Døde
som vilden Fugl paa Kviste."

Se forklaring af strofe 26
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 27

Det var Ebbe Skammelsøn,
han sit Sværd uddrog;
det var stalten Adelus,
han til Jorden vog.

Se forklaring på strofe 27
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 28

Saa tog han det blodige Sværd
alt under sit Skarlagenskind;
saa gik han i Stenstuen
for Peder, sin Broder, ind.

Se forklaring af strofe 28
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 29

"Hør du, Peder Skammelsøn,
du tøver altfor længe;
Bruden længes fast efter dig
udi sin Brudeseng."

Se forklaring af strofe 29
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 30

Mælte det Peder, hans Broder,
svared han alt saa brat:
"Saa gerne vil jeg dig unde
at sove hos Bruden i Nat.

Se forklaring af strofe 30
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 31

Det var Ebbe Skammelsøn,
han sit Sværd uddrog;
det var Peder, hans Broder,
han til Jorden vog.

Se forklaring på strofe 31
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Strofe 32

Hans Fader gjorde han ilde saar,
hans Moder miste en Haand;
fordi træder Ebbe Skammelsøn
saa mangen vild Sti om Land.
Fordi træder Ebbe Skammelsøn saa mangen Sti vild.

Se forklaring på strofe 32
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind