Ebbe Skammelsøn

I denne analysehjælp får du hjælp til at analysere og fortolke folkevisen “Ebbe Skammelsøn”. Den stammer fra middelalderen. 

Vi gennemgår de vigtigste elementer i teksten, som det er godt at have med i analysen, og giver dig arbejdsspørgsmål til at komme i gang på. Derudover får du også et resumé af teksten, baggrundsinformation og hjælp til at fortolke og perspektivere den. I denne analysehjælp kan du desuden læse hele teksten med vores forklaringer og gloser.

Hvis du har brug for et hurtigt overblik, kan du læse vores noter til teksten.

 

Uddrag

Her kan du læset et uddrag af vores analysehjælp:

Folkevisen er fortalt ved hjælp af syrebadsteknik

Syrebadsteknik kaldes også reduktionsteknik, fordi det reducerer eller komprimerer noget i folkevisen. Det er en særlig fortælleteknik i folkeviser, som “ætser” alt overflødigt væk, så handlingen træder stærkere frem. 

Konkret kommer syrebadsteknikken til udtryk på flere måder i “Ebbe Skammelsøn”. Én måde er, at der ingen detaljerede person- og miljøbeskrivelser er. Personerne fremstår som stereotyper. Fx beskrives Adelus blot som “stalten Adelus”, altså ud fra sin rolle som smuk adelskvinde. Udtrykket “stalten” fortæller os samtidig, at historien foregår i et fornemt riddermiljø. Man ville dengang ikke omtale en bondepige lige så positivt.

En anden måde, syrebadsteknikken ses på, er, at sproget er komprimeret. Det vil fx sige, at sætningerne er enkle og ret korte. Vi får heller ikke de store detaljer forklaret; dem må vi selv regne ud. Et eksempel er strofe 6:

Drukke de det Fæstensøl
end den samme Nat,
Brylluppet end før Maanedsdag
de raadte det i-saa brat.

På bare fire linjer får vi at vide, at Adelus tror på Peders løgn om Ebbes død, at Adelus og Peder beslutter at gifte sig, at Skammel-slægten accepterer den nye forlovelse, og at brylluppet bliver holdt en måned senere. Alt dette bliver dog ikke udpenslet, så vi må selv læse mellem linjerne. 

Et tredje udtryk for syrebadsteknik er brugen af formelsprog. Folkevisen bruger korte, faste vendinger som “hviden Haand” og “Det var Ebbe Skammelsøn”, som ofte gentages. Formlerne betyder, at meget kan siges med ganske få ord. Dermed er det endnu et eksempel på, hvordan folkevisen reduceres og komprimeres.

Et fjerde eksempel er den handlingsfokuserede klippeteknik. Konkret klipper “Ebbe Skammelsøn” fra det ene dramatiske højdepunkt til det næste og undgår dermed for mange uvæsentlige detaljer. Fokus ligger altså på den overordnede handling, nemlig Ebbes håndtering af det ærestab, han udsættes for.

Virkning

Syrebadsteknikken har flere funktioner. Den komprimerer handlingen, så meget kan fortælles på lidt plads. Samtidig giver det en temmelig intens og dramatisk handling, fordi vi næsten udelukkende hører om højdepunkterne. 

Vi kan også sige, at syrebadsteknikken gør folkevisen mere åben for fortolkning. I og med at vi ikke får tingene forklaret og udpenslet, må vi selv på banen og fortolke. Vi hører fx aldrig, om Ebbes slægt tror på Peders løgn om Ebbes død, eller om de bare lader ham føre Adelus bag lyset. Det er altså et eksempel på, at visen åbner for flere fortolkninger.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Ebbe Skammelsøn

[7]
Bedømmelser
 • 27-10-2022
  Givet af 2.g'er på STX
  Fantastisk hjemmeside. Bruger den vitterligt altid og den har hjulpet mig til at forstå tekster og emner langt bedre, hvilket resulterer i langt højere karakter.
 • 16-06-2023
  Givet af HF-elev på 1. år
 • 18-05-2023
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 17-05-2023
  Givet af 1.g'er på STX