Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 30. maj 2011

Her giver vi dig hjælp og vejledning til Delprøve 1 på HTX Engelsk B fra d. 30. maj 2011. Vi guider dig igennem opgaverne med vores vejlendning, hvor du får gode råd til de grammatiske fænomener, som du skal være særlig opmærksom på i de enkelte opgaver. Vi vil desuden løbende give dig henvisninger til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, hvor det er relevant.

 

Til sidst kan du finde Studienets eksempelbesvarelse til prøven, så du kan tjekke, om du har besvaret opgaverne korrekt. 

 

Her er de opgaver, som du kan få hjælp til i denne vejledning:

A.

Understreg det rigtige ord eller udtryk.

 1. Young children often ______ up early in the morning. (wakes / wake)
 2. Politicians from many ______ will be present at the meeting. (country’s / countries)
 3. The wedding dress had been ______ several months before the wedding. (buyed / bought)
 4. The old servant had served the family ______ for 40 years. (loyal / loyally)
 5. The teacher, ______ had great expectations to her students, gave them much homework. (who / there)
 6. When the show was over ______ to the pub. (everybody went / went everybody)
 7. The president ______ son also became president was called Bush. (who’s / whose)
 8. Most women ______ to multitask when they have small babies. (learn / learns)
 9. She wanted to treat him to a delicious meal at the steak house, but he said that he ______ meat. (did not eat / not ate)
 10. The cake was hot because it ______ out of the oven. (had just been taken / was just been taken)
 11. The boy had got all his presents and now the little girl wanted to get ______. (hers / her’s)
 12. The teacher wondered if everyone else in the room ______ asleep. (were / was)
 13.  ______ to switch off the light in the living room? (Remembered you / Did you remember)
 14.  The betrayed wife finally ______ her husband. (left / leaved)
 15. Isn’t it typical? School is over and now it ______. (rains / is raining)
 16. People who ______ Christmas presents in January may save a lot of money. (buys / buy)
 17. The kitten ran round in circles playing with ______ tail. (it’s / its)
 18. The old ______ had put a spell on the young princess. (which / witch)
 19. The dog looked at him ______ with its big brown eyes. (imploring / imploringly)
 20. The boy ______ his younger brother some swear words. (learned / taught)
 21. He wanted to find two ______ about H. C. Andersen on the internet. (informations / pieces of information)
 22. Would you mind ______ the window? (to open / opening)
 23. The children cried because ______ parents were angry. (there / their)
 24. He plays the piano quite ______. (good / well)
 25. He did not ______ what the assignment was all about. (knew / know)

B.

I hver af de nedenstående sætninger er der en fejl. Ret fejlen og skriv den korrekte sætning.

 1. “I graduate in two years”, said the first year student.
 2. One of the girls have not finished her dinner yet.
 3. The boy insisted on that he had written the essay.
 4. He said that he not could solve the problem without any help from his teacher.
 5. “Give me your money”, said the robber while he pointed his gun at me, so I handed them over to him.
 6. He had complete forgotten that he had to pick up his mother-in-law at the station.
 7. A fortnight ago visited my cousin me.
 8. He told that the game was about to start.

C. Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk.

 1. Mødre giver deres døtre mange gode råd, men de fleste piger mener ikke, at de kan bruge dem.
 2. Hvis eleverne bare ville holde op med at spille spil og chatte på deres computere i timerne, kunne de sikkert godt forbedre deres karakterer.
 3. Han fortalte hende først, at han havde været i fængsel, da de giftede sig.
 4. I januar måned er der mange, der længes efter forår.
 5. “Hvorfor skal jeg altid tage opvasken?” skreg den fortvivlede pige.
 6. Han var blevet ringet op meget tidligt om morgenen af sin mor, så han faldt i søvn i kemitimen.
 7. I lufthavne møder man mange mennesker, der står og venter på deres forsinkede fly.
 8. Børnene ville gerne på ferie i Frankrig, men faderen mente ikke, at de havde råd.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 30. maj 2011

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.