Delprøve 1 | HF Engelsk B | 31. maj 2018

I denne vejledning får du hjælp til at besvare Delprøve 1 fra skriftlig eksamen i Engelsk B på HF den 31. maj 2018

Den første opgave er en fejlsætningsopgave. Du får ti sætninger, som hver indeholder 1-2 fejl, og din opgave er at rette fejlene ved at skrive hele den korrekte sætning nedenunder. Vi giver dig hints til at finde fejlene i hver enkelt sætning. 

Den anden opgave handler om omskrivning fra præteritum (datid) til præsens (nutid). Du får et kort tekststykke og skal ændre tiden på alle verberne. Vi giver dig hints til at indsætte de korrekte bøjninger i hver del af teksten. 

Den tredje opgave handler om adjektiver (tillægsord) og gradbøjning. Du får et antal sætninger med tomme felter og skal indsætte et bestemt adjektiv i en passende form. Vi giver dig hints til både at vælge den korrekte form og til at lave bøjningen på den rigtige måde. 

Den fjerde opgave handler om pronominer (stedord). I ti sætninger bliver du bedt om at indsætte de korrekte pronominer på de tomme pladser ud fra tre valgmuligheder. Vi giver dig hints til at vælge korrekt i hvert enkelt tilfælde. 

I femte opgave skal du oversætte ti sætninger fra dansk til engelsk. Vi giver dig gloser til svære ord samt hints til de grammatiske 'fælder', som er indlagt i de enkelte sætninger.  

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under hver eneste opgave, så du kan tjekke dine svar. 

 

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HF Engelsk B | 31. maj 2018

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.