Delopgave C: Integration og velfærd

Her finder du vores opgavehjælp til delopgave C: Integration og velfærd fra eksamenssættet “Integration”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 27. Maj 2019.

Opgaveformuleringerne lyder således:

2. Undersøg på grundlag af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2, figur 3, figur 4) udviklingen i integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om social differentiering og kulturelle mønstre.

3. Du er politisk rådgiver for Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper. Skriv et notat til Pernille Skipper, der sætter hende i stand til at argumentere imod de løsningsforslag omkring integration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet, der kommer til udtryk i bilag C2. Notatet skal desuden indeholde et eller flere alternative forslag til Pernille Skipper, som kan fremme integration på arbejdsmarkedet. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende viden om velfærdsmodeller og ideologier.

OBS. I 2010 var der også et eksamenssæt ved navn "Integration". Hvis du leder efter delopgave C til 2010-sættet, så kan du finde den her.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Figur 2 viser, hvor stor en andel 20-24-årige, der har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Vi kan se, at der generelt har været en stigning i andelen, der gennemfører en ungdomsuddannelse i perioden 2008-2017. Den mest markante stigning ser vi blandt unge med en ikke-vestlig baggrund. Denne gruppe går fra en andel på lige under 50 % til lige over 60 %. Faktisk har ikke-vestlige indvandrere næsten indhentet vestlige indvandrere.

Det er positivt for integrationen, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i højere grad end tidligere tager en uddannelse. Uddannelsessystemet styrker integrationen på flere måder. For det første gør uddannelsessystemet det muligt for indvandrere og personer med dansk oprindelse at møde hinanden og udvikle venskaber. På den måde kan personer med dansk oprindelse og indvandrere lære af hinandens kulturelle forskelle. For det andet er uddannelsessystemet en opdragende institution. Gennem uddannelsessystemet lærer man danske værdier og traditioner. For det tredje øger uddannelsessystemet sandsynligheden for at indvandrere og efterkommere får et arbejde. 

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Vi bør overveje, hvad grunden er til at indvandrere ikke får et arbejde. Der kan være mange årsager. En mulig årsag er, at man ikke kan få et job, der matcher ens kompetencer. Det kan være demotiverende at søge ufaglært arbejde, hvis man har en akademisk uddannelse fra sit hjemland.  Det er derfor muligt, at nogle indvandrere vælger ikke at søge et arbejde, fordi de ikke føler, at de kan bruge deres evner. Hvis det var nemmere at få anerkendt sin uddannelse, så kunne det være, at flere indvandrere kom i arbejde.

Vi foreslår derfor Pernille Skipper, at det skal være nemmere og hurtigere at få anerkendt sin uddannelse i Danmark, så det bliver muligt for indvandrere at yde efter deres evner.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave C: Integration og velfærd

[1]
Bedømmelser
  • 09-05-2021
    Givet af Studerende på 2. år