Delopgave C: Global Integration | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 6
 • 1912
 • PDF

Delopgave C: Global Integration | Samfundsfag A

Opgaven indeholder en besvarelse af delopgave C om global integration fra eksamenssættet "Integration" fra 2010.

Delopgave C: Global integration
2 Sammenligne synspunkter på sammenhængen mellem globalisering og den økonomiske krise der kommer til udtryk i bilag C1 og C2
3 Diskutere fordele og ulemper der er forbundet med at gennemføre idéen om ”en udvidelse og udvikling af overnationale institutioner og styrkelse af den globale styring.” (citat bilag C3), med udgangspunkt i C3.

OBS. I 2019 var der også et eksamenssæt ved navn "Integration". Hvis du leder efter delopgave C til 2019-sættet, så kan du finde den her.

Studienets kommentar

En rigtig fin besvarelse af opgave C2, hvor der gives en god analyse af de tre forfatteres forskellige synspunkter. Man kunne godt bruge lidt mere tid på at karakterisere de teoretiske positioner, som de tre forfattere tager.
Opgave C3 mangler lidt mere fokus på opgaveformuleringen og også fokusere på ulemperne ved mere global styring. Opgaven her behandler fordelene ved at have global styring, men ikke så meget ulemperne. Et vigtigt spørgsmål man bør overveje er fx, om det er demokratisk med global styring - er det fx demokratisk, at afrikanske lande er med til at beslutte regler for danske virksomheder og omvendt?

Uddrag

Denne sammenligning vil finde sted på baggrund af debatten mellem økonomen Elie Cohen og Susan George - grundlæggeren af den globaliseringsskeptiske bevægelse Attac. Synspunkter fra den danske professor i finansiering Jesper Rangvid vil ligeledes inddrages.

Susan George pointerer i bilag C1, at hun i høj grad er skeptisk over for globaliseringen, idet hun tilkender globaliseringen ansvaret for skattely for multinationale selskaber, idet de har frit spillerum. Elie Cohen har modsat Susan George et positivt syn på globaliseringen, hvilket kommer til udtryk i bilag C1. Han fokuserer i stedet på den øgede profit blandt multinationale selskaber. Disse firmaer har i kraft af globaliseringens økonomiske dimension firdoblet deres profit .
De gode lånemuligheder har, i Elie Cohens optik, sikret et stadigt stigende forbrug hos den amerikanske befolkning . Jesper Rangvid (bilag C2) finder disse lån som en del af ”en ekstremt risikabel model” . Risikoen lå i ydelsen af lån...

---

I kølvandet på en stor krise synes debatten at blive polariseret. Skal den nye kurs være gennemført kapitalistisk eller socialistisk (jf. Susan George og Elie Cohen) – frie kræfter eller styring? Kan billedet overhovedet stilles op så sort på hvidt?
Finanskrisen har vist, hvor ”nødvendigt det er at skabe en ny model” . Da den økonomiske recession tog fart, var der ingen beskyttelsesmekanismer eller regulering, hvilket medførte krisens omfattende omfang . Der er brug for et sikkerhedsnet. En klar fordel ved et bredere internationalt samarbejde er evnen til at regulere og stabilisere interdependensen, for at sikre, at det økonomiske system ikke lider flere massive knæk. Samtidig skal der være skrappere retningslinjer for bankudlån; karruselvirksomhed a la Maddock medfører et enormt tab af tillid samt legitimitet, hvilket er som gift for markedet.
Der skal ligeledes fastlægges redningsplaner gennem internationale organisationer i tilfælde af økonomisk krise. Stater, der kunstigt holder banker i live, som har levet over evne, er hverken økonomisk lukrativt eller moralsk forsvarligt... Køb adgang for at læse mere

Delopgave C: Global Integration | Samfundsfag A

[30]
Bedømmelser
 • 15-02-2012
  Dine beregninger i delopgave 1a. tydeliggør IKKE udviklingen - snarere tværtimod. Det ville efter min opfattelse give mere mening at udregne, hvor stor en procentdel antallet af beskæftigede, arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken udgør af det samlede antal indvandrere og efterkommere for hvert år. Så ville man bedre kunne sammenligne tallene og ville fx kunne udtale sig om arbejdsløshedsprocenten blandt indvandrere og efterkommere for de forskellige år. Ellers en udmærket opgave - dog ikke en 12'er efter min vurdering.
 • 24-05-2012
  Jeg brugte mest diskussionen der i mit hoved ikke er den opgave der har trukket 12'tallet hjem. Der kommer gode synspunkter og ideer til diskussionen frem, men det hele bliver lidt vagt og uspændende og konklusionen er usammenhængende. Ellers en god opgave - super sammenligning.
 • 23-05-2015
  fin besvarele.........
 • 27-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Lækkert hjalp mig meget