Hjælp til at forstå bilag B1, B2 og B3

Hvad kigger vi efter?

Før vi kan besvare spørgsmål 2, så er vi nødt til at få styr på de tre bilag. Første trin er derfor at læse bilagene. Vi ved, at vi skal sammenligne forholdet mellem individ og fællesskab. Vi ved også, at vi skal anvende viden om rettigheder og pligter. Når vi læser bilagene har vi derfor fokus på to ting:

  1. Hvilke rettigheder har individet som fællesskabet skal sikre?
  2. Hvilke pligter har individet overfor fællesskabet?

På den måde holder vi fokus på, hvad sammenligningen skal handle om samtidig med, at vi sikrer, at vi får inddraget den viden vi skal anvende.

Når vi læser bilagene kigger vi også på, hvordan ideologi spiller ind på forholdet mellem individ og fællesskab. Det gør vi, fordi de tre bilag er skrevet af tre forskellige partier: Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Ud fra vores viden om partiernes ideologi forventer vi, at der i bilagene vil være forskellige syn på forholdet mellem individ og fællesskab. Vi forventer, at Venstres principprogram er præget af liberalisme, at Dansk Folkepartis er præget af socialkonservatisme og at Det Radikale Venstres er præget af socialliberalisme.

Hvad finder vi?

Når vi læser bilagene lægger vi mærke til følgende:

B1

Hvad har individet af rettigheder som fællesskabet skal sikre?
I Venstres principprogram er der et stort fokus på individets rettigheder. Først og fremmest lægges der vægt på individets frihed, hvilket kommer til udtryk allerede i første sætning: “Mennesket har ret til at leve sit liv i frihed og gå sine egne veje”. 

Dernæst fremhæves en række klassisk liberalistiske frihedsrettigheder: “Den personlige frihed, privatlivets ukrænkelighed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, trosfriheden, foreningsfriheden, forsamlingsfriheden og erhvervsfriheden”. Disse rettigheder bør ifølge Venstre gælde for borgere og det er statens, og derved fællesskabets, ansvar at håndhæve rettighederne: “Statens opgave er at håndhæve de individuelle frihedsrettigheder, så ingen bliver undertrykt af andre.”

Fællesskabets rolle er altså ifølge Venstre at beskytte individet - også mod staten. Individe...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind