Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 lyder:

Sammenlign de syn på forholdet mellem individ og fællesskab, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

Hvordan sammenligner man? Spørgsmål 2 er en sammenligningsopgave. Du kan læse om sammenligningsopgaver i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. På siden Rettigheder og pligter i vores notekompendium til Samfundsfag kan du få inspiration til, hvordan du kan inddrage viden om rettigheder og pligter.