Fadervor

Her kigger vi på bønnen, som er kendt under navnet “Fadervor”, der er hentet direkte fra Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet 6,9-13.

Jesus taler om bøn generelt

Lige før Fadervor taler Jesus om, hvordan man generelt skal opføre sig, når man beder (Matt 6,5-8). Bøn er ikke noget, vi må bruge til at føre os frem med. Det skal helst foregå bag lukkede døre. Det er heller ikke nødvendigt at komme med en masse flotte og lange formuleringer, for Gud (vor Fader) ved allerede, hvad vi vil sige.

Fadervor er et eksempel på bøn

Jesus giver et eksempel på, hvordan man kan udforme en bøn, som hverken er lang eller prangende. Det er Fadervor, som består af de fem vers:

v9 Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
v10 komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
v11 giv os i dag vort daglige brød,
v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
v13 og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. (Kilde)

Analyse af Fadervor

I det følgende vil vi analysere Fadervor. Først en kort samlet analyse, dernæst analyserer vi Fadervor vers for vers.

Samlet analyse

Helt overordnet er bønnen Fadervor et eksempel på, hvordan man kan bede. Men Fadervor er mere end en bøn. Det er også e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind