Opgave 2. Søstjerner som foder

Indhold

1.

Angiv hvilke begreber fra figur 2.2, som kan beskrive søstjerners rolle og ernæringsmåde i et økosystem.

Søstjernen er:

  • heterotrof (da den æder organisk stof produceret af andre organismer)
  • en nedbryder (da den æder døde muslinger)
  • en parasit (da den lever på de levende muslinger og tager næringsstoffer fra dem uden at dræbe dem)
  • et rovdyr (da den æder andre dyr).

 

2.

Opskriv et reaktionsskema for den reaktion, der sker under titreringen.

Man kan opskrive titreringsreaktionen således:

 

3.

Vælg et stof fra figur 2.3 og forklar dets indflydelse på husdyrenes vækst.

Du kan se forskellige næringsstoffers funktion i levende organismer i vores kompendium om ernæring.

Calciumioner: Calcium indgår f.eks. i knogler og er derfor vigtigt for husdyrenes vækst. Nervesystemet fungerer desuden ikke uden calcium...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind