Opgave 1. Produktion af æblecider

1.

Argumentér for, at α-D-glucose og α-D-fructose er isomere forbindelser.

α-D-glucose og α-D-fructose har samme molekylformel, da de to molekyler består af de samme atomer. Derfor er de to stoffer isomere forbindelser.

 

2.

Beregn det teoretiske udbytte af ethanol, hvis alt α-D-glucose og α-D-fructose i gæringsspanden omdannes. Resultatet skal angives i g/L.

\rho=\frac{m}{V} \Leftrightarrow m=\rho\cdot V=105\cdot 10 =1050\ g

Nu skal vi beregne stofmængden af α-D-glucose og α-D-fructose. Derfor skal vi først beregne molarmassen af α-D-glucose og α-D-fructose, som har samme molekylformel.

M\left(C_6H_{12}O_6\right)=6\cdot M(C)+12\cdot M(H)+6\cdot M(O)

=6\cdot 12,01+12\cdot 1,01+6\cdot 16,00

=180,18\frac{g}{mol}

 

n\left(C_6H_{12}O_6\right)=\frac{m}{M\left(C_6H_{12}O_6\right)}

=\frac{1050}{180,18}

\approx5,827506\ mol

Der er altså 5,83 mol α-D-glucose og α-D-fructose i 10 L æblejuice. Af hvert mol α-D-glucose og α-D-fructose dannes to mol ethanol. Vi skal nu beregne molarmassen af ethanol. Derefter kan vi ud fra ethanols molarmasse og stofmæng...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind