Opgave 3. Omvendt fotosyntese

Indhold

1.

Giv en mulig forklaring på, hvilken fordel svampe i skovbunden kan have af LPMO-enzymerne.

Svampe skaffer sig energi ved at omsætte bl.a. svært nedbrydelige organiske molekyler i skovbunden. Det kan f.eks. være molekyler i døde træstammer, som svampene vokser på. Derfor er det en fordel for svampe i skovbunden at kunne producere LPMO-enzymer.

 

2.

Argumentér for, at ascorbinsyre oxideres i omvendt fotosyntese. Inddrag figur 1.

Under omvendt fotosyntese sker der en redoxreaktion mellem ascorbinsyre og chlorofyl. Ved processen oxideres ascorbinsyres to hydroxylgrupper til ketoner. Derved frigives to protoner, som optages af chlorofyl, der på den måde reduceres.

 

3.

Forklar funktionen af chlorofyl og LPMO i omvendt fotosyntese. Inddrag figur 1.

LMPO...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind