Opgave 3. DNA og indsatser for truede arter

1.

Forklar, hvorfor kun den ene primer specifikt vil binde sig til DNA fra stor vandsalamander.

Primere har en meget specifik basesekvens og kan kun binde til enkeltstrenget DNA med den komplementære opbygning.

Primeren, der binder sig til cytokrom b-genet hos stor vandsalamander, er en enkeltstrenget sekvens på lidt mindre end 30 nukleotider. Disse nukleotider skal baseparre med de første nukleotider i cytokrom b-genet i stor vandsalamanders DNA. Primeren binder sig kun til nukleotidsekvenser, der ved baseparringsprincippet passer fuldstændigt sammen med primeren. Derfor skal primerens nukleotider have en helt specifik rækkefølge, der matcher starten af cytokrom b-genet hos stor vandsalamander. Da cytokrom b-proteinet har en anderledes opbygning hos andre organis...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind