Opgave 2. Lucerne og Rhizobium-bakterier

Indhold

1.

Forklar, hvorfor frøene skylles i ethanol inden spiring i vækstmediet. 

Etanolen desinficerer frøene, så der ikke kommer uønskede bakterier ned i reagensglassene. Det sikrer, at planternes vækst kun påvirkes af de Rhizobium-bakterier, som planterne podes med, og ikke af andre bakterier. Man undgår desuden, at Rhizobium-bakterierne udsættes for konkurrence fra andre bakterier, og dermed øges sandsynligheden for, at Rhizobium-bakterierne etablerer sig i vækstmediet.


2.

Vælg to af ingredienserne i vækstmediet og forklar deres betydning for væksten af lucerneplanterne. 

Kalium (K) har mange forskellige roller i planternes vækst. Kalium aktiverer enzymer, som bruges i planternes respiration og fotosyntese, ligesom kalium regulerer åbningen af bladenes spal...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind