Gasudveksling med blodkredsløbet

Gasudveksling er blodets udveksling af O2 og CO2 med atmosfæren. Gasudvekslingen sker i lungerne. 

O2 optages i en væskehinde på indersiden af lungernes alveoler ved en indånding. O2 diffunderer derefter over alveolens og kapillærens vægge og ud i blodbanen. 

CO2 diffunderer samtidig fra blodet og ud i alveolernes væskehinde. CO2 afgives herfra til udåndingsluften, og CO2'en forlader kroppen.

Læs vores kompendium om blodkredsløbet, hvis du vil vide mere om, hvordan blodet optager og afgiver gasser:

Blodkredsløbet

Her er vores kompendium om blodkredsløbet.