Lungeventilation

Biologi B og A.

Et spirometer måler luftvejenes kapacitet og ventilation

Luftvejenes samlede rumfang kaldes for luftvejenes kapacitet. Udskiftningen af luften i luftvejene kaldes for luftvejenes ventilation. Du skal sandsynligvis måle luftvejenes kapacitet og ventilation, når I arbejder med åndedrætssystemet i klassen.

Du udfører målingerne med et spirometer. Spirometeret er et apparat, du ind- og udånder luft igennem vha. et mundstykke. Spirometeret registrerer luftmængden, der passerer igennem mundstykket. Du kan bruge målingerne til at beregne forskellige volumener relateret til dit åndedræt.

Målinger med spirometeret

Spirometeret viser resultatet af dine målinger på en graf. Figur 1 viser, hvordan sådan en graf ser ud, og hvilke størrelser du kan aflæse af grafen.

Figur 1. Målinger af forskellige luftvolumener i luftvejene udført vha. et spirometer. Kilde: Vihsadas/rscottweekly / CC BY 3.0.  

Åndingsdybden (VT)

Åndingsdybden eller tidalvolumenet (VT) er luftmængden, som du ind- og udånder ved almindelige åndedra...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind