Lungeventilation

Spirometeret og peak flow-måleren måler luftvejenes funktion

Luftvejenes samlede rumfang kaldes for luftvejenes kapacitet. Udskiftningen af luften i luftvejene kaldes for luftvejenes ventilation.

Man kan måle lungernes kapacitet og ventilation med et spirometer.

Man kan desuden måle udåndingshastigheden med en peak flow-måler.

Målinger med spirometeret

Man ind- og udånder luft igennem spirometeret vha. et mundstykke. Spirometeret registrerer luftmængden, der passerer igennem mundstykket. 

Målingerne bruges til at beregne forskellige volumener relateret til åndedrættet.

Her er et eksempel på en graf over målinger med spirometeret. Se beskrivelser af de forskellige målinger under grafen.

Kilde: Vihsadas/rscottweekly / CC BY 3.0.  

Åndingsdybden (VT)

Åndingsdybden eller tidalvolumenet (VT) er luftmængden, som du ind- og udånder ved almindelige åndedrag. Åndingsdybden er ca. 0,5 liter hos en voksen person.

Reservevolumen og residualvolumen (VIR, VER og VR)

Lungerne fyldes ikke helt med luft ved almindelig vejrtrækning. Lung...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind