SRO om kriminalitet og synet på straf i USA

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 13
  • 4472
  • PDF

SRO om kriminalitet og synet på straf i USA

Få inspiration med denne SRO om kriminalitet og synet på straf i USA skrevet i fagene Engelsk A og Samfundsfag A.

I SRO'en findes en redegørelse for forskellige formål med straf, hvor Foucaults teori om normalisering og overvågning inddrages. Herefter følger en retorisk analyse af ''Remarks by the President on Criminal Justice Reform'' af Barack Obama fra 2. november 2015 og teksten ''Is prison an effective punishment and why are people sent there?'', hvor forskellige syn på formålet med straf undersøges.

Til sidst diskuteres det, hvilke strafformer der virker. Her inddrages artiklen ''Denmark doesn't treat its prisoners like prisoners — and it's good for everyone'' og Alex Honneths teori om anerkendelse.

Lærers kommentar

Abstract: Godt, at du præsenterer dine resultater også og ikke kun hvad du vil gøre.
Indholdsfortegnelse: Du skal kun skrive det sidetal, som afsnittet starter på og så kunne den godt sættes lidt pænere op.
Indledning: Ok. Godt med forklaring af fremgangsmåde og en lille intro om emnet.
Kapitelinddeling: Lav gerne din egne overskrifter i stedet for ”redegørelse… ”
Konklusion: Du svarer tydeligt på det stillede spørgsmål og samler fint op på alle dele af opgaven.
Citater: Ok.
Sprog: Generelt godt.
Litteraturhenvisninger: Skal du lige have helt styr på.
Litteraturliste: Fint.
Opgavens omfang: Ok

Indhold

1. Indledning 5
2. Redegørelse 6
2.1 Formål med at straffe 6-7
2.2 Michel Foucault om disciplinering og overvågning 7-8
3. Analyse 8
3.1 Remarks by the President on Criminal Justice Reform 8-10
3.2 Is prison an effective punishment and why are people sent there? 10
3.2.1 David Monroe 10
3.2.2 Lisa Tavares 11-12
3.2.3 Nathan Ketsdever 12
3.3 Syn på formålet med straf 12-13
4. Diskussion 13
4.1 Hvilke strafformer virker? 13-14
5. Konklusion 14-15
6. Litteraturliste 16-17

Uddrag

1. Indledning

Der findes en bred vifte af forskellige måder at straffe kriminelle på rundt i verden. Der findes også forskellige formål ved at straffe. Derudover findes der forskellige syn på formålet med at straffe. Det er loven der bestemmer, hvad der er kriminelt, og hvordan man straffes. Loven beskriver, hvilke handlinger, der er kriminelle, og hvilken straf man kan få, hvis man begår bestemte former for kriminalitet. Jeg har valgt at fokusere på hvordan synet på straf er i USA. For at komme frem til dette vil jeg redegøre for forskellige formål med straf, hvor jeg vil inddrage en figur og Foucaults teori om normalisering og overvågning. Jeg vil herefter med inddragelse af redegørelsen lave en retorisk analyse af ''Remarks by the President on Criminal Justice Reform'' og en anden tekst ''Is prison an effective punishment and why are people sent there?'', hvor jeg vil undersøge forskellige syn på formålet med straf. I analysen af talen har jeg fokuseret på det retoriske pentagram og hvordan synet på straf kommer til syne i talen. I spørgsmålet har jeg lagt mere vægt på formålet med straf. Jeg vil herefter på baggrund af redegørelsen og analysen diskutere, hvilke strafformer der virker. I diskussionen vil jeg inddrage artiklen ''Denmark doesn't treat its prisoners like prisoners — and it's good for everyone'' og Alex Honneths teori om anerkendelse. Til sidst vil jeg komme med en opsamling over, hvad jeg har fundet frem til.

2. Redegørelse

2.1 Formål med at straffe
Ideen og formålet med at straffe er, at man ønsker at undgå bestemte handlinger og undladelser i samfundet. Ofte begrundes straf med, at handlingen er skadelig for eget eller andres helbred eller liv. Fra samfundets side skal truslen om straf virke præventivt, så frygten for at blive straffet får folk til at tænke om sig en ekstra gang, inden de en anden gang begår noget strafbart. Der er forskellige måder at straffe på og normalt taler man om fire formål som er grunde til at straffe. Hvis vi kigger på figur 2a i Kriminalitet og straf kan vi se forskellige måder at straffe på, som kan være med til at mindske kriminaliteten. De forskellige måder at straffe på er gengældelse, afskrækkelse, uskadeliggørelse og resocialisering. Gengældelse handler om at genetablere og genskabe den balance i samfundet, som en kriminel handling har forstyrret. I stedet for at lade de involverede parter duellere om den balance der skal genskabes så tager staten over. Staten påtager sig at straffe gerningsmændene og de involverede. Formålet med det er mindre selvtægt ellers ville det være alles kamp mod alle og hermed ikke få et anarki. Der er tale om, at staten og borgere har indgået en samfundskontrakt, og en del af den kontrakt er statens beskyttelse af borgeren mod andre borgere. Den som har begået den kriminelle handling skal samtidig have en afskrækkelse fra at gøre det igen. Afskrækkelse handler om, at skræmme den almindelige borger fra at begå kriminalitet, dette kaldes generalprævention. Dels handler det også ... Køb adgang for at læse mere

SRO om kriminalitet og synet på straf i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.