STX Kemi A Vejledende opgavesæt 2 NET September 2016 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 15
  • 3334
  • PDF

STX Kemi A Vejledende opgavesæt 2 NET September 2016 - Vejledende besvarelse

Her kan du få hjælp til opgaverne fra det digitale Vejledende opgavesæt 2 i Kemi A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer opgaverne fra september 2016.

Det er Studienets egen fagredaktør i kemi, der har regnet og besvaret opgaverne i dette eksamenssæt.

Studienets kommentar

I opgaven 2.c er der links til vores kemiguides. Her finder du hjælp til at løse opgaven på egen hånd. Dvs. du kan træne dig selv, ved at bruge vores kemiguides, inden du ser facit.

Indhold

Opgave 1: Fedmemedicin

I denne opgave skal du beregne den formelle stofmængdekoncentration af lorcaserin i en bestemt opløsning. Du skal også beregne pH i opløsningen. Derefter skal du ud fra tabellens data redegøre for, at omsætningen af lorcaserin i rottehjerner er af 1. orden med hensyn til lorcaserin, og du skal bestemme halveringstiden. Til sidst skal du tegne en graf, som viser lorcaserins fordelingsforhold i vandfasen som funktion af pH. Du skal også forklare grafens forløb ud fra lorcaserinmolekylets struktur og stoffets syre-base-egenskaber.

Opgave 2: Materialer til solceller

Opgaven viser en reaktion mellem indium og zink. Du skal angive reaktionstypen for reaktionen og afstemme reaktionsskemaet. Du skal beregne massen af zink, som forbruges ved omdannelsen. Derefter viser opgaven en anden reaktion mellem dihydrogen og selen. Du skal beregne ΔH° for denne reaktion og forklare, hvilken retning ligevægten forskydes i, hvis temperaturen sænkes. Til sidst er der en graf, som viser dihydrogen og selens partialtryk som funktion af tiden. Du skal forklare grafernes forløb og bestemme ligevægtskonstanten.

Opgave 3: Aromastoffer i whisky

Her skal du tegne alle stereoisomere former af whiskylacton. Derefter skal du forklare det systematiske navn for et bestemt aromastof, som vises i opgaven. Du skal også anføre et reaktionskema for hydrolyse af aromastoffet. Opgaven viser en film, hvor en elev gennemfører en række kemiske test på fem ukendte stoffer. Du skal ud fra filmens oplysninger identificere stofferne. Til sidst skal du arbejde med et H-NMR-spektrum for at bestemme strukturen af en ester.

Opgave 4: Cobaltforbindelser i ligevægt

I denne opgave skal du angive, hvilke ioner CoCl2·6H2O indeholder. Efter du har set en film, hvor en elev fortynder en stamopløsning af B, skal du beregne stofmængdekoncentrationen af B i opløsningen. Til sidst reagerer stoffet B med methanol og danner forbindelsen R. Du skal beregne de aktuelle koncentrationer af B og R i ligevægtsblandingen.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 3.e i sættet.

Inden vi udleder strukturen, gør vi først et par indledende observationer. For det første ved vi, at der er tale om en ester. For det andet får vi fortalt, at esteren er fremstillet ud fra ét af produkterne fra hydrolysen af A. Eftersom mange af signalerne (1-4) ligger i det aromatiske område, kan vi i første omgang antage, at det er carboxylsyredelen af A, der er blevet anvendt til at fremstille den nye ester – fordi denne del indeholder en aromatisk ring.
Signalerne 1-4 har kemiske skift mellem 7,7 ppm og 7,3 ppm og er således placeret i det aromatiske område. Signal 2 og 3 integrerer til 2 hydrogenatomer og stammer derfor fra de to sæt af to ens hydrogenatomer i den aromatiske ring. Signal 1 er en dublet, der integrerer til ét hydrogenatom, og må derfor stamme fra det hydrogenatom i dobbeltbindingen, der er placeret tættest på den aromatiske ring, da hydrogenatomet således har én nabo og splitter op i en dublet. Signal 4 er en triplet, der integrerer til ét hydrogenatom, og må derfor stamme fra det sidste hydrogenatom i den aromatiske ring, da dette hydrogenatom således har to naboer og derfor splitter op i en triplet.
Signal 5 er en dublet med et kemisk skift på 6,2 ppm, der integrerer til ét hydrogenatom. Det kemiske skift er typisk for dobbeltbindinger, og signalet må derfor stamme fra det andet hydrogenatom i dobbeltbindingen. Signalerne 1-5 passer altså med syredelen af A, og derfor er vores påstand bekræftet. Vi skal nu blot identificere den anden del af esteren.
Signal 6 er en triplet med et kemisk skift på 4,2 ppm, der integrerer til to hydrogenatomer. Det kemiske skift passer med oxygensiden af en ester, og signalet stammer således fra en CH2-gruppe på oxygensiden af... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Vejledende opgavesæt 2 NET September 2016 - Vejledende besvarelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.