STX Kemi A Eksamen 17. august 2015

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 12
  • 13
  • 2660
  • PDF

Vejledende besvarelse: STX Kemi A Eksamen 17. august 2015

I denne opgave kan du se Studienets vejledende besvarelse af STX A eksamenssættet fra mandag den 17. august 2015.

Opgaverne i dette eksamenssæt er blevet regnet og besvaret af Studienets egen fagredaktør i kemi.

Indhold

Opgave 1. Memantin
a. Anfør alle carbon‑ og hydrogenatomer på formlen for memantin.
b. Angiv reaktionstype for reaktion 1 og for reaktion 3.
c. Gør rede for, hvilke forskelle der er i IR-spektre af stofferne B, C og memantin, idet karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 inddrages.
d. Gør rede for, at omsætningen af memantin i rottehjerner er af første orden med hensyn til memantin, efter at den maksimale koncentration er opnået. Bestem halveringstiden for memantin i rottehjerne.
e. Gør rede for, hvilke former af glutaminsyre og memantin der findes i en vandig opløsning ved pH 7,4. Tegn strukturerne af disse former.
Opgave 2. Spaltning af hydrogenperoxid
a. Beregn ∆S for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
b. Beregn ∆H for reaktionen. Argumenter for, hvad der sker med temperaturen af den vandige opløsning, når hydrogenperoxid spaltes.
c. Vis, at den aktuelle begyndelseskoncentration af hydrogenperoxid er 0,235 M i deleksperiment 4.
d. Bestem reaktionsordenerne, x og y, og angiv hastighedsudtrykket. Bestem hastighedskonstanten, k.
Opgave 3. Retskemi
a. Redegør for, at Brom-DragonFLY findes i to stereoisomere former.
b. Beregn pH i den mættede opløsning.
c. Redegør for, om den vandige opløsning af Brom-DragonFLY skal være sur eller basisk for, at ekstraktionen er mest effektiv.
Opgave 4. Korrosion af jern
a. Angiv hvilke atomer, der oxideres og hvilke, der reduceres.
b. Beregn massen af jern, der er gået i opløsning på det tidspunkt, hvor vandprøven udtages.
c. Gør rede for, hvilken indflydelse de enkelte faktorer har på korrosionen af jern. Forklar resultaterne i figur C. Inddrag kemiske reaktioner i forklaringen.
d. Beregn, hvor stort et volumen af saltsyren der skal tilsættes for at opnå pH 7,0 ved 25 °C.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 1.e

I et Bjerrum-diagram er pH-værdien angivet på x-aksen og syrebrøken, xs, på y-aksen. Kurverne i diagrammet angiver derfor forholdet mellem en syre og dens korresponderende base ved en given pH-værdi. Til venstre for en kurven er syren på syreform, og til højre for kurven er syren på baseform. Det gælder ligeledes, at pH = pKs, når syrebrøken er lig med 0,5, dvs. når koncentrationen af syreformen er lig med koncentrationen baseformen. Dette kan vises vha. pufferligningen, som ses herunder.
pH=pK_a+log([B]/[S])=pK_a+log(1)=pK_a+0=pK_a
Vi kan derfor konkludere følgende om de fire kurver i Bjerrumdiagrammet.
• Den lilla kurve tilhører syregruppen i glutaminsyre med en pKs-værdi på 2,16.
• Den blå kurve tilhører syregruppen i glutaminsyre med en pKs-værdi på 4,31.
• Den røde kurve tilhører aminen i glutaminsyre, der har en pKs-værdi på 9,96.
• Den sorte kurve må derfor tilhøre memantins amin.
Vi kan nu bestemme hvorvidt de forskellige grupper i de to forbindelser er protonerede eller ej, ved at se om vi befinder os på højre eller venstre side af den givne kurve ved pH = 7,4. Fordi pH = 7,4 ligger på højre side af begge syregruppernes kurver (lilla og blå kurve) er disse på deres baseform, dvs. deprotonerede. Fordi pH=7,4 ligger på venstre side af begge aminernes kurver (rød og sort) er disse på deres syreform, dvs. protonerede. Det må derfor gælde, at... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 17. august 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.