[0]

Kemi A STX - 17. august 2015

Dette er vores vejledende besvarelse af eksamenssættet fra mandag den 17. august 2015 i Kemi A på STX.

Opgaverne er blevet regnet og besvaret af vores fagredaktør i kemi.

Opgave 1
a. Anfør alle carbon‑ og hydrogenatomer på formlen for memantin.
b. Angiv reaktionstype for reaktion 1 og for reaktion 3.
c. Gør rede for, hvilke forskelle der er i IR-spektre af stofferne B, C og memantin, idet karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1 inddrages.
d. Gør rede for, at omsætningen af memantin i rottehjerner er af første orden med hensyn til memantin, efter at den maksimale koncentration er opnået. Bestem halveringstiden for memantin i rottehjerne.
e. Gør rede for, hvilke former af glutaminsyre og memantin der findes i en vandig opløsning ved pH 7,4. Tegn strukturerne af disse former.

Opgave 2
a. Beregn ∆S for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
b. Beregn ∆H for reaktionen. Argumenter for, hvad der sker med temperaturen af den vandige opløsning, når hydrogenperoxid spaltes.
c. Vis, at den aktuelle begyndelseskoncentration af hydrogenperoxid er 0,235 M i deleksperiment 4.
d. Bestem reaktionsordenerne, x og y, og angiv hastighedsudtrykket. Bestem hastighedskonstanten, k.

Opgave 3
a. Redegør for, at Brom-DragonFLY findes i to stereoisomere former.
b. Beregn pH i den mættede opløsning.
c. Redegør for, om den vandige opløsning af Brom-DragonFLY skal være sur eller basisk for, at ekstraktionen er mest effektiv.

Opgave 4
a. Angiv hvilke atomer, der oxideres og hvilke, der reduceres.
b. Beregn massen af jern, der er gået i opløsning på det tidspunkt, hvor vandprøven udtages.
c. Gør rede for, hvilken indflydelse de enkelte faktorer har på korrosionen af jern. Forklar resultaterne i figur C. Inddrag kemiske reaktioner i forklaringen.
d. Beregn, hvor stort et volumen af saltsyren der skal tilsættes for at opnå pH 7,0 ved 25 °C.

Her ser du uddrag af besvarelsen til opgave 4 d:

-    Det er angivet, at 1,34 g natriumhydrogenphosphat-vand (1/2) tilsættes til 50 mL demineraliseret vand.
-    Der tilsættes saltsyre med en koncentration på 0,50 M.
-    Grundstoffernes molare masse findes ved tabelopslag.
-    pKs-værdien for H2PO4- bestemmes ved tabelopslag til 7,21.

Vi opskriver først et reaktionsskema for reaktionen mellem natriumhydrogenphosphat og saltsyre.

HCl \left( aq \right) +Na_{2}HPO_{4} \left( aq \right) \rightarrow H_{2}PO_{4}^{-} \left( aq \right) +2Na^{+} \left( aq \right) +Cl^{-} \left( aq \right)

Vi har nu et puffersystem med H2PO4- / HPO42- som syre-basepar. Derfor benytter vi pufferligningen, men først skal stofmængden af natriumhydrogenphosphat bestemmes. Ud fra navnet ved vi, at molekylformlen er Na2HPO4·2H2O. Vi bestemmer nu den molare masse og stofmængden af 1,34 g.

n \left( Na_{2}HPO_{4} \cdot 2H_{2}O \right) =\frac{m \left( Na_{2}HPO_{4} \cdot 2H_{2}O \right) }{M \left( Na_{2}HPO_{4} \cdot 2H_{2}O \right) }
=\frac{1,34g}{177,985\frac{g}{mol}}
=0,0075mol

Nu kender vi stofmængden af HPO42- i opløsningen, og vi skal bruge ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX - 17. august 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.