SSO: Idræt mod livsstilsygdomme

 • HF 2. år
 • SSO (Idræt B)
 • 12
 • 26
 • 6187
 • PDF

SSO: Idræt mod livsstilsygdomme

Her er en SSO om Idræt og Livstilssygdomme.

Opgaven kommer ind på:

En redegørelse for kredsløbets opbygning og funktion.

Ud fra en case - en redegørelse for en livsstilsygdom, som Mikkel kunne være i risiko for at udvikle og en beskrivelse af dens effekt på kredsløbet.

Et træningsprogram, som kan forbedre Mikkels sundhedstilstand - herunder gives en fysiologisk analyse af valg af aktiviteter samt valg af progression over en periode på 3 måneder.

En diskussion ud fra et vedlagt diagram over sundhedens determinanter og den vedlagte artikel, om samfundet skal få lægerne til at ordinere motion på recept til personer, som er i samme situation som Mikkel.

I opgaven gennemgås, hvilke fysiske og træningsmæssige krav der stilles til Mikkel, som af sin læge har fået at vide at han er i stor risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Der vil i opgaven blive beskrevet hvad type 2 diabetes er, hvorfor den opstår og hvilken effekt den har på kredsløbet. Der vil i opgaven blive konstrueret et træningsprogram for Mikkel, som skal forbedre hans nuværende sundhedstilstand. I træningsprogrammet fremgår det, hvordan man kan træne sig til at opnå en bedre aerob kapacitet og effekt.
Opgaven afsluttes med en yderst interessant diskussion om hvorvidt livsstilssygdomme er et individuelt eller samfundsmæssigt anliggende - eller en blanding af de to.

Indhold

Problemformulering 3
Indledning 4
Kredsløbets opbygning og funktion 5
Blodkar 5
Hjertet 6
Blodet 6
Livsstilsygdomme 7
Diabetes 2 7
Regulation af blodsukkeret 8
Analyse af trænings program 9
Aerobe processor 9
Aerob træning 10
Træningsprogam 11
Uge 1-6 – træning af den aerobe kapacitet 12
Uge 7-12 – træning af den aerobe effekt 13
Sundhed - Individets eller samfundets ansvar? 14
Hvad er sundhed? 14
Hvem bestemmer sundhedens determinanter? 16
Skal samfundet blande sig i den enkeltes sundhed? 17
Skal samfundet få lægerne til at ordinere motion på recept? 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bilag 1 - Træningsprogram 22

Uddrag

Indledning
"Livsstilssygdomme er en generel betegnelse for lidelse som opstår som følge af ens livsførelse . Opgaven tager udgangspunkt i en fiktiv person, Mikkel, 51 år gammel, som efter alt at dømme lever et almindeligt liv. Alligevel er han kommet i risikogruppen for at udvikle livsstilssygdomme; hans livsførelse er efter ovenstående citat sygdomsfremkaldende. At almindelige mennesker pådrager sig sygdomme ved at føre et almindeligt liv kan anskues som værende et nødvendigt onde ved det at leve, men hvis sygdomme kan undgås ved nogle justeringer i måden hvorpå vi lever, kan en undersøgelse af vores livsførelse være interessant. At undersøge et menneskes livsførelse vil selvsagt være et stort og uoverskueligt projekt. Derfor begrænser denne opgave sig til at fokusere på idræt som led i forebyggelsen af livsstilssygdomme.

Case
Mikkel er 51 år, han er 1,80m høj og vejer 120 kg. Mikkel ryger og han drikker ca. 15 genstande om ugen. Mikkel har spillet håndbold, da han var yngre, men måtte stoppe pga. en dårlig ryg. Nu arbejder han på kontor ca. 37 tier om ugen. Mikkel har fået at vide af sin læge, at han er i stor risiko for at udvikle livsstilsygdomme... Køb adgang for at læse mere

SSO: Idræt mod livsstilsygdomme

[1]
Bedømmelser
 • 16-04-2015
  Givet af HF-elev på 2. år
  rigtig god opgave god inspirationskilde