SSO i Idræt om Fodboldskader

  • HF 2. år
  • SSO (Idræt B)
  • 10
  • 14
  • 5095
  • PDF

SSO i Idræt om Fodboldskader

SSO skrevet i Idræt B med følgende problemformulering:
1. Redegør for de typiske skader indenfor fodbold med inddragelse af årsager til deres opståen. Udvælg 1-2 specifikke skader og beskriv dem ud fra idrætsfysiologisk teori.
2. Diskuter hvilke forebyggende elementer, man kan lægge ind i træningen og giv forslag til øvelser.
3. Diskuter og vurder mulige konsekvenser af fodboldskader dels for den individuelle spiller, dels for holdet og/eller klubben.

Indhold

1. Indledning.
2. Præsentation af problemformulering.
3. Psykiske aspekter.
3. a. Positive konsekvenser.
3. b. Negative konsekvenser.
4. Knæets opbygning.
4.1. Ledbåndsskade.
4.2. Behandling af ledbåndsskade.
4.3. Menisk.
4.4. Behandling af meniskskade.
5. Forebyggende elementer til træning eller opvarmning.
5.1 Konditionstræning.
5.2. Muskeltræning.
Udholdenhedstræning.
5.3. Balance- og koordinationstræning.
5.4. Positive og negative ting ved forebyggende elementer i en træning.
6. Konklusion

Uddrag

1. Indledning.

I de seneste år er antallet af fodboldskader steget. Med 31.868 skader er fodbold den idrætsgren i Danmark med flest idrætsskader i år 2005. Samtidig blev der rundt om på Danmarks skadestuer registreret ca. 88.000 idrætsskader, hvilket vil sige at fodbold har skylden for mere end hver tredje idrætsskade. I fodbold er det som oftest knæet og anklen der udsættes for skader. De fleste af skaderne sker ved enten et vrid i knæet eller i anklen. Derfor skal der nu sættes mere fokus på forebyggende træning, således at idrætsudøverne undgår skader. DGI og gigtforeningen har som nogle af de første spottet at fodboldskader er et stort problem, og de har fra august måned 2007 lavet en kampagne, som skal forebygge skader og gigt. De fleste fodboldskader sker på grund af for dårlig opvarmning, og for dårlig træning. Der bliver ikke taget højde for de enkelte led i kroppen, hvilket vil sige at disse ikke bliver varmet op og trænet på en sådan måde, at skader kan undgås. Det er ikke altid i fysisk tilstand at skader opstår, derimod kan en psykisk påvirkning også være en del af en forårsaget skade. Skader kan opstå ved mentalt pres, stress, personligheds forvirringer og andre psykiske foranstaltninger, men dog er det som regel kun de større klubber der prioriterer dette. Dette skyldes som oftest at de store klubber er indforstået med at en optimal præstation kræver klarhed, koncentration og målbevidsthed. Derfor er de fysiske aspekter ikke nok at påpege, men der skal derimod også fokuseres på de psykiske. Det faktum at fodbold er en af de idrætsgrene som skyldes flest skader, fra både fysiske og psykiske aspekter, medfører nogle spørgsmål som kan være interessante at følge op på: Hvorfor skades knæ og ankel så ofte? Og hvorfor er det vigtigt at man påpeger de psykiske aspekter som de fysiske?... Køb adgang for at læse mere

SSO i Idræt om Fodboldskader

[1]
Bedømmelser
  • 29-10-2010
    Havde troet denne opgave ville have fået 12... FLOT arbejde... Kunne godt tænke mig lærerens komentar med hensyn til hvad der kunne gøres for at få et 12 tal..

Materialer relateret til SSO i Idræt om Fodboldskader.