SSO om 11. september 2001 og USA Patriot Act

  • HF 2. år
  • SSO (Samfundsfag B)
  • 7
  • 17
  • 5584
  • PDF

SSO om 11. september 2001 og USA Patriot Act

Denne SSO på HF i Samfundsfag B handler om terrorangrebet mod USA 11. september 2001.

I opgaven er der lagt vægt på betydningen af terrorangrebet mod USA 11. september 2001. Det belyses hvordan det har påvirket samfundet og borgernes sikkerhed samt andre konsekvenser for bl.a. muslimer og magtens tredeling.

Desuden indeholder opgaven redegørelse og vurdering af sociologiske teorier og dets betydning for den enkelte amerikaners identitet. Herunder Ulrich Beck, Anthony Giddens og Benedict Anderson.

Afslutningsvis vil en analyse af betydning for terrorangrebet mod USA 11. september give et billede af, hvad det har betydet for det amerikanske samfund, demokrati og stat i et bredere perspektiv. Der lægges særligt fokus på forholdet mellem individ og stat, hvor ''The USA Patriot Act'' fra 2001 inddrages.

Der er desuden perspektiveret til angrebet på Pearl Harbor 1941.

Indhold

Abstract 1
Indledning: 3
Hvilken betydning terrorangrebet mod USA d. 11. september 2001 har for det amerikanske samfund 4
Redegøre og anvend sociologiske teorier i en analyse af hvilken betydning terrorangrebet har haft for det enkelte individ: 5
Sociologiske teorier 5
Hvad har terrorangrebet betydet for den enkelte amerikaners identitet? 7
En analyse af hvilken betydning terrorangrebet har haft for det amerikanske samfund og demokrati i et bredere perspektiv med særligt fokus på forholdet mellem individ og stat. Inddragelse af ''The USA Patriot Act'' fra 2001 9
Magtens tredeling 9
Kort om situationen for japanerne under Pearl Harbor og muslimernes under 9/11. 10
Hvilken betydning har terrorangrebet haft for det amerikanske samfund? 11
Hvilken betydning har terrorangrebet haft for demokratiet i USA med fokus på individ og stat? 12
The Patriot Act fra 2001 14
Konklusion: 16
Litteraturliste: 17

Uddrag

Hvilken betydning terrorangrebet mod USA d. 11. september 2001 har for det amerikanske samfund

Terrorangrebet mod USA har haft sine konsekvenser. For det første har det påført en masse ødelæggelser samt død og rædsel blandt den amerikanske befolkning. Det fjendtlige angreb har ført til flere ændringer i USA's udformning og vedtagelse af love. Konsekvenserne har været store for det amerikanske samfund såvel som for de amerikanske borgers sikkerhed.

Ikke langt tid efter terrorangrebet erklærede den daværende præsident George W. Bush krig mod Afghanistan. Det var en hurtig beslutning som blev vedtaget straks efter det blev godkendt af kongressen, da man mente Al-Qaedas leder Osama Bin Laden og hans krigere stod bag. Krigen i Afghanistan var et af to krige indledt efter angrebet på USA. USA gik nemlig ligeledes ind i Irak med den begrundelse at Al-Qaeda befandt sig i disse lande. Senere lykkedes det USA at få slået Al-Qaedas leder ihjel, men man fortsatte krigen i håbet om, at vælte alle trusler mod det amerikanske samfund.

På lovgivningsområdet har USA fået ''The Patriot Act'' som efter justitsministeriets vurdering var essentielt for at umuliggøre at terrorangreb kunne gentage sig senere i fremtiden. Man har også i den forbindelse gjort strafferammen strengere for forbrydelser, der kan kategoriseres som terrorhandlinger. Derudover har man gjort det nemmere for politiet at træffe beslutninger i forbindelse med terrorbekæmpelse.

Der er også blevet skærpet sikkerhedsprocedurer inde for flytrafikken, der både gælder inden- og udenrigs flyvning. Der er også givet øgede bevillinger til politiet på efterretningsområdet efter de nye antiterrorlove. 11. september 2001 må siges at have sat sine spor, både fysisk og psykisk verden over... Køb adgang for at læse mere

SSO om 11. september 2001 og USA Patriot Act

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.