SOP om Vestas og konkurrenceevne på det amerikanske marked | IØ A og Afsætning A

SOP om Vestas og konkurrenceevne på det amerikanske marked | IØ A og Afsætning A

Her finder du et SOP om virksomheden Vestas og deres konkurrenceevne på det amerikanske marked. Projektet er skrevet i fagene Afsætning A og International økonomi A.

Projektet omfatter en redegørelse af begrebet konkurrenceevne og Vestas A/S' udvikling på det amerikanske marked siden finanskrisen. Herudover ses der nærmere på deres nærmiljøer og hvordan udviklingen i disse har påvirket virksomhedens nuværende situation. Til de eksterne forhold tages der brug af PEST-modellen samt Porters 5 Forces for bedre, at kunne finde frem til hvilke eksterne forhold der har påvirket Vestas. De interne og eksterne forhold samles op i en SWOT analyse.

Opgaveformulering

- Redegørelse for begrebet konkurrenceevne
- Analyse af udviklingen i faktorer, der har påvirket den amerikanske priskonkurrence evne
- Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af Vestas A/S udarbejdes en intern analyse af virksomheden med henblik på at fastslå, hvordan virksomheden skaber sin konkurrenceevne/kraft
- Tage stilling til mulighederne for Vestas A/S på det amerikanske marked. Herunder ønskes en vurdering af dollarkursens betydningen for Vestas A/S

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Kildeliste Side 2
Abstract Side 3
Problem formulering Side 4
Indledning Side 4
Begrebet konkurrenceevne Side 5

Vestas Wind Systems A/S historie Side 6

Vestas udvikling nærmiljøer Side 8
Kunder Side 8
Konkurrenceevne Side 9
Leverandøre Side 10

Eksterne forhold PEST-Model Side 11
Politik Side 11
Økonomi Side 12
Sociale / Kultur Side 13
Teknologi Side 14
Opsamling af PEST- modellen Side 14

Porters 5 forces Side 15
Konkurrence mellem de andre vindmølleproducenter på markedet Side 15
Trusler fra køber Side 16
Truslen for udbuddet af substituerende produkter på markedet Side 17
Truslen fra konkurrenter/udbydere på markedet Side 18
Trussel fra Leverandøre Side 18
Konklusion på porters 5 forces Side 19

Handlingsplan Side 20

SWOT – analyse Side 21
Stærke sider Side 21
Svage sider Side 22
Muligheder Side 23
Trusler Side 24
Konklusion SWOT Side 24

Kildeliste Side 26
Bilag Side 28

Uddrag

I min SRP rapport vil jeg tage udgangspunkt i Vestas A/S. Jeg vil lave en analyse Vestas udvikling på det amerikanske marked, siden finanskrisen, og til nu. Næst efter vil jeg gå i dybden ved at give en fortælling om Vestas historie, derefter en analyse af markedet og dets konkurrenceevne.
Jeg har gerne ville lave en analyse til disse emner, og gå i dybden og undersøge hvordan deres marked er. Og hvordan deres konkurrenceevne ligger, ved hjælp af Michael porters 5 forces, og en PEST analyse, som skal give svar og et nærmere indblik og hvem Vestas er og hvad Vestas kan, lige nu og ud i fremtiden.
Derefter vil jeg udarbejde en handlingsplan, som viser hvordan Vestas fremover kan blive mere konkurrence dygtige, og til sidst ende ud i en SWOT – analyse, som skal vurdere deres muligheder.

Indledning:
De kloge forretningsmænd sagde engang ” rejs til USA, det er mulighedernes land ”. Det gjorde Vestas. Vestas startede eksporten og flyttede produktionen til USA, som har et stort vind arial, som Vestas har set muligheden for at anvende. I USA ønsker man at 15-20% af landet skal inden 2035 fungere via. Vedvarende energier. I USA kom finanskrisen hvilket slog den idé ned for Vestas, men er sidenhen kommet tilbage, og nu har politikkerne med deres støtte frembragt dette ønske i en klimarapport. Først i 2009 kom der fremskridt for miljøpolitik, hvilket gjorde at USA's præsident Barack Obama satte mere fokus på USA klimaproblemer. Jeg vil nu give et indblik i hvordan Vestas Wind Systems startede og hvordan virksomheden fungere. Herefter vil der blive givet et indblik i hvordan markedet er, og taget hensyn til miljø er kultur og samfundsmæssige forhold, så som priskonkurrence, og økonomi. Derefter vil jeg gå i dybden og kigge på forholdene i branchen, og give en analyse af Vestas konkurrenceevne, og tage et kig på hvordan Vestas har udviklet sig.
Jeg vil også udarbejde en PEST analyse, samt Handlingsplan, og porters 5 forces, og til sidst runde af med en SWOT analyse, som skal give et indblik på Vestas stærke, svage, mulighed, trusler for Vestas. Handlingsplanen skal give et indblik i hvordan Vestas fremover, kan gøre sig stærkere som konkurrent, over sine konkurrenter på det amerikanske marked.

Begrebet Konkurrenceevne
International konkurrenceevne forstås som evnen til at kunne konkurrere mod andre lande, og verdensmarkeder. Den dækker over de danske virksomheders evne til at afsætte varer i konkurrence med udanske virksomheder. Hvis konkurrenceevnen er svag, vil det vise underskud i samhandelen med ulandet eller og arbejdsløsheden vil stige.
En stærk konkurrenceevne er vigtig for en dansk økonomi. Den skaber arbejde og økonomisk vækst.
Pris konkurrence udtrykker hvad f.eks. Danske varer koster på verdensmarkedet i forhold til andre lande, som konkurrere med den samme varer. Evnen til at konkurrere afhænger af prisen fra varens producent. Lige her kan det være løn niveauet og produktivitet en vigtig rolle.

Vestas Wind Systems A/S

I Jylland ligger byen ved navn Lem i Vestjylland. I Lem blev Vestas A/S grundlagt tilbage i 1898. Grundlæggeren var smeden H.S. Hansen, som i en alder af kun 22 år begyndte en historie som senere skulle gå hen og blive succesen omkring det vi kender i dag som Vestas A/S. Den unge smed tog chancen og startede op som iværksætter efter han havde købt sig sit helt eget smedeværksted, som senere skulle gå hen og få en stor betydning.
I 1929 kom gennembruddet og for H.S. Hansen. En åbningen af aktieselskabet Dansk ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Vestas og konkurrenceevne på det amerikanske marked | IØ A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.