SRP om spillestrategier og poker

  • HTX 3. år
  • SRP (Dansk A, Matematik A)
  • 10
  • 23
  • 6531
  • PDF

SRP om spillestrategier og poker

Dette Studieretningsprojekt (SRP), som er udarbejdet i Matematik og Dansk, handler om spillestrategier i forbindelse med kortspillet poker.

Opgaveformulering

Hvilke spillerstrategier, under sandsynlighedsregning og kombinatorik, kan være behjælpelige til at forøge vinderchancerne? Og i så fald, hvordan kan dette formidles for at gøre det forståeligt for den almindelige dansker?

Herunder besvares følgende:

- Redegør for relevante begreber inden for sandsynlighedsregning, herunder kombinatorik.
- Beregn sandsynligheden for at få nogle af de bedste "hænder" ved første kortgivning.
- Opstil eksempler på forskellige spilscenarier og vurder de forskellige spilleres vinderchancer. Diskuter i forlængelse heraf, hvorvidt det kan betale sig at spille sikkert eller satse.
- Skriv med udgangspunkt i ovenstående redegørelser og scenarier en populærvidenskabelig artikel til Illustreret videnskab.
- Lav et refleksionsnotat, hvor du begrunder de formidlingsmæssige valg, som du har foretaget i forhold til artiklens målgruppe. Giv konkrete eksempler.

Lærers kommentar

"Spot on SRP genren. Opgaven er ikke udformet som en dansk stil, ej heller en matematikopgave".

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstrackt
1. Indledning
2. Sandsynlighedsregning og kombinatorik
2.1 Sandsynlighedsregning
2.1.1 Jævn sandsynlighed
2.1.2 Additivitetsreglen
2.1.4 Uafhængige hændelser
2.2 Kombinatorik
2.2.1 Additionsmetoden og multiplikationsprincippet
2.2.2 Fakultet
2.2.3 Ordnet/uordnet - med/uden tilbagelægning
2.2.3.1 Ordnet stikprøve uden tilbagelægning
2.2.3.2 Ordnet stikprøve med tilbagelægning
2.2.3.3 Uordnet stikprøve uden tilbagelægning
2.2.3.4 Uordnet stikprøve med tilbagelægning
3. Eksempler og scenarier
3.1 Eksempler på sandsynlighedsregning
3.1.1 Antal muligheder i alt ved 5 kort
3.1.2 Udregning af sandsynligheden for en Flush
3.1.3 Udregning af sandsynligheden for en Straight Flush
3.1.4 Udregning af sandsynligheden for en Royal Straight Flush (Royal Flush)
3.2 Spillescenarier
3.2.1 Scenarie 1 - Gus Hansen mod Daniel Negreanu
3.2.2 Scenarie 2 - tilfældige kort
3. Populærvidenskabelig formidling
3.1 Artikel til illustreret videnskab
3.2 De formidlingsmæssige valg
Konklusion
Bibliografi

Uddrag

Indledning

Denne opgave kommer til at handle om sandsynlighedsregning, kombinatorik og herunder Poker og gambling. Hvad jeg vil med opgaven er at udbrede en viden omkring spillestrategier inden for Poker, mere specificeret Texas HoldEm Poker, som kan bidrage til bedre og flere velovervejede satsninger fremfor hurtige og unødvendige satsninger. Det sker nemlig ofte, at man som gambler tager uovervejede sats, og mange ender derfor med at gå tomhændet hjem - Nogle ender måske endda med at miste flere penge end vedkommende har, hvilket kan have personlige konsekvenser.

Selv har jeg aldrig været den helt store Pokerspiller, og har jeg forsøgt mig, er jeg som regel endt med et underskud. Dette, tænker jeg, er også sket, fordi jeg aldrig har været vidende om, at sandsynlighedsregning faktisk kan inddrages i Poker.

I opgaven vil der blive redegjort for begreber under emnet sandsynlighedsregning, og herunder kombinatorik. Sandsynlighedsregning og kombinatorikregning er to forskellige regnemetoder, men for at man kan regne på sandsynligheder for de gode kombinationer i Poker, så skal begge metoder inddrages.

I opgaven vil der bliver regnet på sandsynlighederne for at trække nogle af de bedste ”hænder” i Texas HoldEm Poker, hvor det så vil fremkomme hvilke kombinationer som er mest usandsynlig at få.

Der vil også blive givet eksempler på spillescenarier og heraf draget vurderinger - Kan det betale sig at satse eller vil det være klogt at spille sikkert? Disse eksempler skal også generelt give en bedre forståelse af spillets helhed, og for at bygge videre på forståelsen vil der samtidig indgå en populærvidenskabelig artikel i opgaven. Denne artikel vil på sin vis tage udgangspunkt i de foregående udregninger, eksempler og scenarier.

I forlængelse af denne artikel er der et refleksionsnotat, som begrunder de formidlingsmæssige valg, der er foretaget i forhold til målgruppen for artiklen.

Opgavens helhed giver en forståelse for matematikken bag Poker - sandsynlighedsregning og kombinatorik, og nogle af de spillestrategier, som der gennemgås, vil skabe større sikkerhed, for ikke at ende med et nederlag og pengetab i Pokerspillet... Køb adgang for at læse mere

SRP om spillestrategier og poker

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.