SOP om Poker og Ludomani i Matematik og Samfundsfag - HTX

  • HTX 3. år
  • SRP (Samfundsfag B, Matematik A, SOP)
  • 10
  • 24
  • 7794
  • PDF

SOP om Poker og Ludomani i Matematik og Samfundsfag - HTX

SOP på HTX om Poker & Ludomani i fagene Matematik A og Samfundsfag B. Indeholder bl.a. stof om Erving Goffman & Anthony Giddens i samfundsfagdelen, og sandsynlighedsregning med henblik på Bayes Formel i matematik.

Studienets kommentar

Kunstig sammensætning af fag og emne. Dette er i princippet to forskellige projekter limet sammen.

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Begrebet ludomani 4
Erving Goffman & Anthony Giddens 5
Erving Goffman 5
Anthony Giddens 6
Texas Hold'em 7
Spillet 7
Sandsynlighed for fire ens og straight som starthånd 9
Fire ens som starthånd 9
Straight som starthånd 10
Bayes' formel 11
Royal flush 12
Ludomaniens konsekvenser 13
Analyse af ludomaniens konsekvenser 13
Diskussion af spilafhængighed 15
Perspektivering 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bøger 19
Internetmateriale 19
Bilag 21
Bilag 1 – Spilleregler i poker. 21
Bilag 2 – Grundlæggende sandsynlighedsteori 23
Bilag 3 – Problemspillere med økonomiske problemer 25

Uddrag

I flere årtusinder har spil været en del af menneskeheden. Det er ikke fastslået præcist hvornår mennesket begyndte at spille, men det anses for sandsynligt, at mennesket i flere tusinde år har spillet om kvinder, rigdom og mad.

De første spil i historien vi kender til, er primært enten væddemål eller terningespil – væddemål der ofte involverede risici for at miste livet eller blive slave.

Kigger vi nærmere på hvordan sagerne forholder sig i dag, er der klart sket en udvikling fra de simple væddemål og terningespil. Disse findes dog stadig, og der er da også blevet spillet Hazard – hvilket senere er blevet udviklet til spillet Craps – lige siden det 13. århundrede og frem til i dag.

Poker har sammen med andre kortspil vundet popularitet siden begyndelsen af det 20. århundrede . Spil af denne art har desuden medført en lidelse kaldt ludomani, og i det anslås det at der i dag er 5.000 danskere med denne lidelse.

Hvilke konsekvenser det kan have for samfundet og det enkelte individ, hvis vi ikke gør noget ved ludomani? Hvad vil det sige at være ludoman i det senmoderne samfund, og hvad er matematikken bag poker, et af de mest populære spil hvor der hurtigt bliver omdistribueret penge?

Følgende opgave vil have til formål at diskutere dette, hvor samfundsanalytiske metoder og sandsynlighedsteori vil have til formål at fordybe sig i en verden af matematik, poker og ludomani. Pokerspillet diskuteret i opgaven vil være af varianten Texas Hold'em.

I opgaven vil jeg til start gøre kort rede for hvad ludomani er og hvilken betydning den har, efterfulgt at en redegørelse for Erving Goffmans og Anthony Giddens sociologiske begreber der har relevans til ludomani. Bayes' formel vil også blive forklaret.

Derudover vil jeg redegøre for pokerspillet Texas Hold'em, og analysere diverse sandsynligheder for forskellige udfald i poker. Slutteligt vil jeg analysere konsekvenserne af ludomani, diskutere hvilken indflydelse dette har på individ og samfund og perspektivere ud fra en matematisk betragtning til gevinststørrelse og vinderchancerne i Texas Hold'em... Køb adgang for at læse mere

SOP om Poker og Ludomani i Matematik og Samfundsfag - HTX

[1]
Bedømmelser
  • 21-03-2014
    Helt uforståligt dårligt opgave, den burde have fået 02 - og det 100% oprigtigt. Dårlig matematik og dårligt dansk

Materialer relateret til SOP om Poker og Ludomani i Matematik og Samfundsfag - HTX.