SRP om Scientology

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Engelsk A)
  • 10
  • 22
  • 5867
  • PDF

SRP om Scientology

SRP om religionen scientology. I opgaven gør jeg først rede for Science-fiction genren, og for religionen Scientology, som munder ud i en analyse af "Battlefield Earth", der er skrevet af L. Ron Hubbard. Herefter karakteriserer jeg hovedpersonerne, og slutteligt koble mine undersøgelser til Scientology, og vurdere grunden til at religioner som Scientology opstår i det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Titelblad
Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Science fiction
Hvad er Scientology?
Handlingsreferat af Battlefield Earth
Karakteristik af Terl og Jonnie
Terl
Jonnie
Hovedbudskaber og Psychlo-racen
Scientology i Battlefield Earth
Filmatisering
Scientology i det senmoderne samfund
John Travolta og Scientology
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

For at løse denne opgave, vil jeg først og fremmest redegøre henholdsvis for science fiction-genren og for Scientology for at have den nødvendige baggrundsviden til at kunne analysere romanen, ”Battlefield Earth”, af L. Ron Hubbard med fokus på det scientologiske trosindhold i den.

Jeg vil lave en karakteristik af de 2 hovedpersoner i romanen, Terl og Jonnie, hvor jeg vil fokusere på den henholdsvis negative og positive udvikling, de hver især gennemgår i løbet af romanens handling.

Dette vil være med til at skabe en bedre forståelse for romanens hovedbudskaber, som jeg dernæst vil analysere og fortolke. Disse redskaber vil jeg efterfølgende benytte til at trække paralleller mellem romanen og Scientology og fortolke på dem.

Jeg vil også inddrage en perspektivering til filmatiseringen af romanen, som vil være med til at understrege Scientology's rolle i ”Battlefield Earth”. Slutteligt vil jeg besvare spørgsmålet om, hvorfor religioner som Scientology opstår i det senmoderne samfund. I min konklusion vil jeg sammenfatte de vigtigste pointer i min opgavebesvarelse."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Scientology

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.