SOP om Oplevelsesøkonomi og Hard Rock Café

  • HHX 3. år
  • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 23
  • 5373
  • PDF

SOP om Oplevelsesøkonomi og Hard Rock Café

Dette SOP indeholder en beskrivelse af fænomenet oplevelsesøkonomi og tager udgangspunkt i Hard Rock Café og deres anvendelse af oplevelsesøkonomien. Der gives en detaljeret analyse af, hvordan Hard Rock Café anvender oplevelsesøkonomi i deres koncept. Slutteligt diskuteres der om oplevelsesøkonomi blot er en tendens i tiden.

Elevens kommentar

Jeg burde have læst bedre korrektur og rettet grammatiske fejl.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse for fænomenet oplevelsesøkonomi 2
Præsentation af Hard Rock Café & analyse af deres anvendelse af oplevelsesøkonomi 5
Hard Rock Cafés anvendelse af de 4 oplevelsesdomæner 6
Design af oplevelser 7
Oplevelsesrummet 8
Medarbejdernes rolle 9
Andre kunder/socialt samvær 10
Ventetids psykologi 11
Oplevelsen i salg og markedsføring 12
Er oplevelsesøkonomi blot en døgnflue? 14
Konklusion 16
Litteratur- og kildeliste 18
Bilag 1 20

Uddrag

Indledning

I tider med tiltagende global konkurrence og stigende forbrugerpræferencer er det en nødvendighed at differentiere sig fra mængden for ikke at forsvinde i den.
I forbindelse med at forbrugere er blevet mættet af materielle goder og produkter samt serviceydelser inden for flere brancher er blevet mere identiske, er oplevelsesøkonomien kommet til overfladen. Oplevelsesøkonomi er salg af oplevelser knyttet til et produkt eller serviceydelse, der tilstræber at skabe en emotionel merværdi hos forbrugeren. Den verdensomspændende restaurantkæde ”Hard Rock Café” er en af de mange virksomheder, der benytter sig af oplevelsesøkonomiens mange nuancer.
Konkret undersøger denne opgave oplevelsesøkonomien ved hjælp af en grundig redegørelse for emnet, herefter gives der en præsentation af virksomheden Hard Rock Café og der gives en detaljeret analyse af, hvordan Hard Rock Café anvender oplevelsesøkonomi i deres koncept. Slutteligt diskuteres der om oplevelsesøkonomi blot er en tendens i tiden. Kilderne benyttet til denne opgave er en blanding af bøger, artikler, videoer og internetsider, en del af kilderne, brugt til at skildre Hard Rocks koncept, er af ældre datoer, men disse har dog stadig relevans for den nutidige drift af virksomheden... Køb adgang for at læse mere

SOP om Oplevelsesøkonomi og Hard Rock Café

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Oplevelsesøkonomi og Hard Rock Café.