SOP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Innovation B, Afsætning A, SOP)
  • 7
  • 41
  • 8199
  • PDF

SOP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A

Her kan du se et SOP i Innovation og Afsætning om Joe & the Juice.

I opgaven er der udarbejdet en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice, herunder inddrages oplevelsesøkonomiske aspekter.

Dernæst defineres og foretages en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for Joe & the Juice.

Til sidst diskuteres og vurderes det, hvordan Joe & the Juice kan anvende oplevelsesøkonomiske aspekter med henblik på at differentiere sig yderligere fra deres nærmeste konkurrenter.

Opgaveformulering

Udarbejd en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice (J&J), herunder inddrages oplevelsesøkonomiske aspekter.

Definer og foretag en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for J&J.

Diskuter og vurder hvordan J&J kan anvende oplevelsesøkonomiske aspekter med henblik på at differentiere sig yderligere fra deres nærmeste konkurrenter.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning: 5
Virksomhedsbeskrivelse af J&J 5
Oplevelsesøkonomiske aspekter i J&J 6
Definer branchen i Danmark 8
Maslows behovspyramide 9
Foretag en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for J&J 9
Porter's 5 forces 10
Skydeskivemodel 12
Konkurrentanalyse 13
Diskuter og vurder hvordan J&J kan anvende oplevelsesøkonomi med henblik på af differentiere sig fra
konkurrenter 19
Konklusion: 21
Litteraturliste: 24
Hjemmesider: 24
Interview: 25
Artikler: 25
PDF filer 26
Bøger: 26
Bilag 27
Bilag 1 - 27
Bilag 2 - 28
Bilag 3 - 29
Bilag 4 - 30
Bilag 5 - 31
Bilag 6 - 32
Bilag 7 - 33
Bilag 8 - 34
Bilag 9 - 35
Bilag 10 - 36
Bilag 11 - 37
Bilag 12 - 38
Bilag 13 - 39
Bilag 14 - 40

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at beskæftige mig med cafékæden Joe & The Juice i min studieretningsopgave i fagene afsætning A og innovation B. Min problem formulering lyder således: Udarbejd en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice (J&J), herunder inddrages oplevelsesøkonomiske aspekter. Definer og foretag en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for J&J. Diskuter og vurder hvordan J&J kan anvende oplevelsesøkonomiske aspekter med henblik på af differentiere sig yderligere fra deres nærmeste konkurrenter.

Grunden til at jeg har valgt at beskæftige mig med Joe & The Juice, er at de har stor succes i Danmark, og jeg vil gerne vide mere om det oplevelsesøkonomisk aspekt bag Joe & The Juice. I den redegørende del omkring virksomhedsbeskrivelse af Joe & The Juice og inddragelse af oplevelsesøkonomiske aspekter er der blevet brugt desk research i form af en del eksterne kilder såsom hjemmesider, artikler, udtalelser og bøger som Pine & Gilmore's The Experience Economy og Oplevelsesøkonomi. Der er også blevet benyttet desk research i form af Joe & The Juices årsregnskab. I redegørelsen er der blevet benyttet en blogspot kilde.

Jeg er fuldt bevidst om, at når man tager udgangspunkt i kildekritik, kan der være problemer med blogs. I dette tilfælde er kilden troværdig, da bloggen omhandler service og salg, og indehaveren af bloggen har overværet et foredrag af Kasper Basse, hvor hun heraf citerer. I den analyserende del hvor branchen defineres, og hvor der foretages en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for Joe & The Juice, er der blevet brugt både interne- og eksterne analyser i form af skydeskivemodel, brancheanalyse og konkurrentanalyse og igennem Baresso, Joe & The juice og Riccos kaffebar' årsregnskaber. I den diskuterende og vurderende del er der blevet benyttet eksterne datakilder i form af mundtlige kilder. Ud over det er bøgerne Oplevelsesøkonomi og Pine & Gilmore's The Experience Economy blevet brugt.

Virksomhedsbeskrivelse af Joe & The Juice
Joe and the Juice er en dansk cafekæde, der blev stiftet i år 2002 i København af Kaspar Basse. Joe and the Juice har på nuværende tidspunkt 41 juicebarer i Danmark, 1 juicebar i Tyskland, 6 juicebarer i England, 10 juicebarer i Norge, 9 juicebarer i Sverige og 2 juicebarer på Island1. Den administrerende direktør, Kaspar Basse stopper ikke her. Ambitionen er at have 1000 caféer på verdensplan og med en stigning fra 1 til 280 ansatte på 9 år, mener Kasper Basse, at det er muligt... Køb adgang for at læse mere

SOP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A.