SRP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Innovation B, Afsætning A)
  • 7
  • 41
  • 8199
  • PDF

SRP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A

Her kan du se et SRP i Innovation og Afsætning om Joe & the Juice.

I opgaven er der udarbejdet en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice, herunder inddrages oplevelsesøkonomiske aspekter.

Dernæst defineres og foretages en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for Joe & the Juice.

Til sidst diskuteres og vurderes det, hvordan Joe & the Juice kan anvende oplevelsesøkonomiske aspekter med henblik på at differentiere sig yderligere fra deres nærmeste konkurrenter.

Opgaveformulering

Udarbejd en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice (J&J), herunder inddrages oplevelsesøkonomiske aspekter.

Definer og foretag en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for J&J.

Diskuter og vurder hvordan J&J kan anvende oplevelsesøkonomiske aspekter med henblik på at differentiere sig yderligere fra deres nærmeste konkurrenter.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning: 5
Virksomhedsbeskrivelse af J&J 5
Oplevelsesøkonomiske aspekter i J&J 6
Definer branchen i Danmark 8
Maslows behovspyramide 9
Foretag en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for J&J 9
Porter's 5 forces 10
Skydeskivemodel 12
Konkurrentanalyse 13
Diskuter og vurder hvordan J&J kan anvende oplevelsesøkonomi med henblik på af differentiere sig fra
konkurrenter 19
Konklusion: 21
Litteraturliste: 24
Hjemmesider: 24
Interview: 25
Artikler: 25
PDF filer 26
Bøger: 26
Bilag 27
Bilag 1 - 27
Bilag 2 - 28
Bilag 3 - 29
Bilag 4 - 30
Bilag 5 - 31
Bilag 6 - 32
Bilag 7 - 33
Bilag 8 - 34
Bilag 9 - 35
Bilag 10 - 36
Bilag 11 - 37
Bilag 12 - 38
Bilag 13 - 39
Bilag 14 - 40

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at beskæftige mig med cafékæden Joe & The Juice i min studieretningsopgave i fagene afsætning A og innovation B. Min problem formulering lyder således: Udarbejd en kort virksomhedsbeskrivelse af Joe & the Juice (J&J), herunder inddrages oplevelsesøkonomiske aspekter. Definer og foretag en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for J&J. Diskuter og vurder hvordan J&J kan anvende oplevelsesøkonomiske aspekter med henblik på af differentiere sig yderligere fra deres nærmeste konkurrenter.

Grunden til at jeg har valgt at beskæftige mig med Joe & The Juice, er at de har stor succes i Danmark, og jeg vil gerne vide mere om det oplevelsesøkonomisk aspekt bag Joe & The Juice. I den redegørende del omkring virksomhedsbeskrivelse af Joe & The Juice og inddragelse af oplevelsesøkonomiske aspekter er der blevet brugt desk research i form af en del eksterne kilder såsom hjemmesider, artikler, udtalelser og bøger som Pine & Gilmore's The Experience Economy og Oplevelsesøkonomi. Der er også blevet benyttet desk research i form af Joe & The Juices årsregnskab. I redegørelsen er der blevet benyttet en blogspot kilde.

Jeg er fuldt bevidst om, at når man tager udgangspunkt i kildekritik, kan der være problemer med blogs. I dette tilfælde er kilden troværdig, da bloggen omhandler service og salg, og indehaveren af bloggen har overværet et foredrag af Kasper Basse, hvor hun heraf citerer. I den analyserende del hvor branchen defineres, og hvor der foretages en analyse af branchen i Danmark og de nærmeste konkurrenter for Joe & The Juice, er der blevet brugt både interne- og eksterne analyser i form af skydeskivemodel, brancheanalyse og konkurrentanalyse og igennem Baresso, Joe & The juice og Riccos kaffebar' årsregnskaber. I den diskuterende og vurderende del er der blevet benyttet eksterne datakilder i form af mundtlige kilder. Ud over det er bøgerne Oplevelsesøkonomi og Pine & Gilmore's The Experience Economy blevet brugt.

Virksomhedsbeskrivelse af Joe & The Juice
Joe and the Juice er en dansk cafekæde, der blev stiftet i år 2002 i København af Kaspar Basse. Joe and the Juice har på nuværende tidspunkt 41 juicebarer i Danmark, 1 juicebar i Tyskland, 6 juicebarer i England, 10 juicebarer i Norge, 9 juicebarer i Sverige og 2 juicebarer på Island1. Den administrerende direktør, Kaspar Basse stopper ikke her. Ambitionen er at have 1000 caféer på verdensplan og med en stigning fra 1 til 280 ansatte på 9 år, mener Kasper Basse, at det er muligt... Køb adgang for at læse mere

SRP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om Joe & The Juice i Innovation B & Afsætning A.