SRP om pesten og SIR-modellen i Matematik A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Historie A)
 • 12
 • 35
 • 8083
 • PDF

SRP om pesten og SIR-modellen i Matematik A og Historie A

SRP'et handler om pesten i København i 1711, og hvorvidt pestens udbredelse kan beskrives med epidemimodellen SIR. Opgaven er også en god hjælp, selvom du skriver om f.eks. kolera, tuberkulose eller andre sygdomme sammen med SIR-modellen.

SRP'et indeholder en historisk redegørelse for pestudbruddet i København i 1711 og en matematisk redegørelse for epidemimodeller med fokus på SIR-modellen.

Den indeholder en udledning af SIR-modellens differentialligninger og en numerisk løsning af disse med Eulers metode. Modellen anvendes så på pestepidemien i KBH i 1711, og resultatet beskrives.

I den historiske analyse del analyseres Frederik IV's håndtering af pesten i København og slutteligt diskuteres betydningen af en enevældig statsmagt under pestepidemien.

Indhold

Indledning 3
Pestudbruddet i København i 1711 4
Epidemimodeller 6
Den klassiske SIR-model 8
Udledning af SIR-modellens differentialligninger 9
Numerisk løsning af SIR-modellens differentialligninger 11
SIR-modellens anvendelse på pestepidemien i København i 1711 12
Modellering af SIR-model for pestudbruddet i København i 1711 13
Frederik IV's håndtering af pesten i København 17
Københavns havn i fokus 17
Ring om Helsingør 19
Sundhed 19
Kirkelige tiltag 21
Betydningen af en enevældig statsmagt under pestepidemien 22
Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bilag 1 29
Bilag 2 30
Bilag 3 31
Bilag 4 32
Bilag 5 33
Bilag 6 34

Uddrag

Indledning
Der hænger en altoverskyggende stank af død i luften. Din hjemby har ændret sig til noget, der mest af alt minder om en massegrav, og det føles kun som et spørgsmål om tid, før den frygtelige sygdom også rammer dig eller nogen du har kær.

Scenariet lyder som en gyserfilm, men dette var flere københavnerens virkelighed i 1711. Der var god grund til frygt - pesten, der hærgede, tog over 1/3 af byens befolkning med sig i døden. I dag er det over 300 år siden, pesten forlod Danmark for sidste gang, men hændelsen vil altid have en plads i vores historiske bevidsthed.

Denne opgave belyser pesten i København i 1711 fra en matematisk og administrativ vinkel. Først gives en kort historisk redegørelse for pestudbruddet, hvor fokus vil være på forholdene i Køben-havn under selve epidemien. Derefter redegøres der for matematiske modeller, der kan benyttes til at beskrive epidemiforløb med fokus på SIR-modellen. SIR-modellens differentialligninger vil der-efter blive udledt, og der gives et bud på en numerisk løsning af disse ligninger med Eulers metode. Herefter bliver der, med udgangspunkt i en statistik for dødfald i 1711, modelleret en SIR-model for pesten vha. Eulers metode. Resultaterne bliver herefter diskuteret og sammenlignet med en kurve for det kumulerede antal døde i 1711. Det er i denne sammenhæng interessant at undersøge, hvad den enevældige administration gjorde for at holde pesten ude af København og derefter bremse smitten, hvorfor netop dette bliver analyseret med udgangspunkt i historiske kilder. Dette giver an-ledning til en afsluttende diskussion om enevældens betydning for pestepidemien i København i 1711 med inddragelse af forskellige historiske vurderinger... Køb adgang for at læse mere

SRP om pesten og SIR-modellen i Matematik A og Historie A

[1]
Bedømmelser
 • 11-03-2024
  Givet af 3.g'er på STX
  Stor hjælp og inspiration