SRP om den catalanske modernisme og Gaudís arkitektur i Matematik A og Spansk A

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Spansk A)
  • 12
  • 42
  • 841
  • PDF

SRP om den catalanske modernisme og Gaudís arkitektur i Matematik A og Spansk A

Studieretningsprojekt (SRP) om den catalanske modernisme og Gaudís arkitektur skrevet i fagene Matematik A og Spansk A

Opgaveformulering

Gør rede for den catalanske modernisme med fokus på hvordan den kommer til udtryk i arkitekturen.

Giv en kort redegørelse for Antoni Gaudís byggestil med speciel fokus på de elementer, som Gaudí brugte i sin arkitektur, og forklar herunder hvad han mente med udtrykket: "La originalidad es volver a los orígenes". Citatet findes blandt andet i artiklen ”Obra, estilo y técnica de Antonio Gaudí “ på hjemmesiden http://www.modernismo98y14.com/obrasantoni-gaudi.html

Undersøg, I forlængelse med dette, hvorhenne Gaudí finder sine inspirationskilder, og hvordan de kommer til udtryk i hans værker. Indfør algebraiske flader af anden orden, med fokus på keglesnitsflader og især hyperbolske paraboloider.

Diskuter de hyperbolske paraboloiders matematiske egenskaber med henblik på Gaudí’s brug af dem i La Sagrada Familia og Park Güell. Diskutér Gaudís originalitet - både konstruktionsteknisk og æstetisk.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 6
Den catalanske modernisme og Gaudís arkitektur 7
”La originalidad es volver a los orígenes” 7-9
Fra inspirationskilde til mesterværk 9-11
Geometrien bag Gaudís arkitektur 11
Algebraiske flader af anden orden 11-12
Keglesnit 12-13
Parablen som keglesnit 13-15
Ellipsen som keglesnit 15-18
Hyperblen som keglesnit 18 Keglesnitsflader 19-20
Den hyperbolske paraboloide 20-21
Skæring med planen parallel med xy-planen 21-23
Skæring med planen parallel med yz-planen 24
Skæring med planen parallel med zy-planen 25-26
Beskrivelse ved hjælp af rette linjer 26
Første set frembringere 26-28
Anden set frembringere 28-29
Den vindskæve firkant 29-33
Den hyperbolske paraboloide i La Sagrada Familia og Park Güell 33-34
Brugen af hyperbolske paraboloider i La Sagrada Familia 34
Brugen af hyperbolske paraboloider i Park Güell 35
Den konstruktionsdygtige og stærke figur 35-36
Gaudís originalitet 36-39
Konklusion 39-40
Litteraturliste 40-42

Uddrag

Indledning
“Nada es arte”, sentenció, “si no viene de la naturaleza”1. Således udtalte den verdensberømte catalanske arkitekt, Antoni Gaudí, sig om kunst. Men kan det virkelig passe, at en af verdens mest anerkendte arkitekter, fandt inspiration i noget så simpelt som naturen? Efter en periode med nytænkning og industrialisering opstod der en kulturstrømning gennem Europa fra 1880-1930. Den catalanske modernisme var opstået og Antoni Gaudí, var med sin originalitet og særlige brug af naturlige geometriske former, et af de helt store ikoner inden for arkitekturen.

Denne opgave er udarbejdet i fagene matematik og spansk. Først og fremmest vil jeg gøre rede for den catalanske modernisme og hvordan denne ses i Gaudís arkitektur. Dernæst vil jeg redegøre for Gaudís byggestil og se nærmere på, hvilke elementer han brugte i sin arkitektur. Hertil vil jeg forklare hvad der menes med citatet ”La originalidad es volver a los orígenes”.

I forbindelse med overstående vil jeg undersøge, hvorfra Gaudí fandt sine inspirationskilder og hvordan dette ses på hans bygningsstil.

Derudover vil jeg gennemgå algebraiske flader af anden orden, med fokus på keglesnitsflader og hyperbolske paraboloider. Sidstnævntes matematiske egenskaber vil blive diskuteret med henblik på Gaudís brug af disse i La Sagrada Familia og Park Güell.

Til sidst vil jeg på baggrund af tidligere undersøgelser og viden diskutere Gaudís originalitet – både konstruktionsteknisk og æstetisk ud fra artiklen ”Arquitectura y religión en Gaudí” samt Gaudís eget citat "El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica de todos los métodos".

Den catalanske modernisme og Gaudís arkitektur
I slutningen af 1800 tallet opstod en kulturstrømning gennem det meste af Europa, herunder Catalonien. En ny byggestil indtog Catalonien og med deres helt egen stil udviklede de sig meget i forhold til de andre lande.2 Perioden blev kaldt for ”Art Nouveau” i det meste af Europa. I Mellemeuropa blev stilen kaldt ”Jugendstil” og i Catalonien blev den nye stil kaldt ”modernisme”.3

Ser man tilbage på den første halvdel af 1800 tallet, var bygningerne præget af en kedelig industristil, som var blevet skabt under industrialiseringen. Det var en helt ny måde at leve på. Det var netop denne stil, som modernismen var en modreaktion på i slutningen af det 19. århundrede.4 Gennem modernismen begyndte man nu, at sætte fokus på udviklingen af en arkitektur, som var baseret på naturen. I selve arkitekturen brugte man nu naturlige former, som kan ses i bygningerne, på deres facader og i vinduer samt balkoner. Derudover udsmykkede man bygningerne med andre naturlige objekter så som mennesker, dyr, blomster og blade.

Den catalanske modernismen blev skabt af det kunstkære, catalanske folk, som så deres mulighed for at sætte deres fodaftryk og udtrykke deres indre catalanske identitet gennem arkitekturen. Antonio Gaudí var en af dem, som udtrykte naturen i sine bygningsværker. Det skulle vise sig, at netop han på baggrund af sin arkitektur, blev en af de mest velansete arkitekter i Cataloniens historie.5

”La originalidad es volver a los orígenes”

Det specielle ved Gaudís byggestil er, at den ikke blot var præget af naturens elementer. Han havde en helt særlig evne til, at få de naturlige former integreret i de rumlige elementer i sine ... Køb adgang for at læse mere

SRP om den catalanske modernisme og Gaudís arkitektur i Matematik A og Spansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om den catalanske modernisme og Gaudís arkitektur i Matematik A og Spansk A.