SRO om Terrorisme i Engelsk og Samfundsfag

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 23
  • 7037
  • PDF

SRO om Terrorisme i Engelsk og Samfundsfag

SRO om terrorisme i USA under og efter 11. september 2001 i fagene Engelsk og Samfundsfag.

Opgaven indeholder en definition af begrebet terrorisme, retorisk analyse af George W. Bush Graduation speech at West point, hvor appelformerne og andre virkemidler inddrages i analysen, og en diskussion af Amerikansk udenrigspolitik i tiden efter 9/11 ud fra realisme/idealisme, det konstruktivistiske perspektiv og sætter spørgsmål ved USA som unipolaritet i fremtiden.

Elevens kommentar

Jeg fik karakteren 12 og ingen rettelser.

Indhold

1.0 Indhold side 1
2.0 Redegørelse af begrebet terrorisme
2.1 Hvorfor opstår terrorisme side 2
2.2 Kan kampen mod terror vindes side 3
3.0 Retorisk analyse og retoriske virkemidler i Graduation Speech på West point
3.1 Kontrasten mellem det gode og det onde . side 5
3.2 Maskulinitet og international politik side 6
4.0 Diskussion af hvordan den amerikanske udenrigspolitik har været efter talen
4.1 Realisme kontra Idealisme . side 7
4.2 Det konstruktivistiske perspektiv . side 8
4.3 USA's position som unipolaritet i fremtiden side 9
5.0 Konklusion side 10
6.0 Litteraturliste side 11
7.0 Bilag side 13

Uddrag

Indledning

USA og resten af verden blev rystet d. 11 september 2001, da flyvemaskiner fløj ind World Trade Centers to tårne, og Pentagon. 3.000 mennesker mistede livet, og mange flere efterfølgende da USA og andre nationer startede invasionen af Irak og Afghanistan. Begrebet terror fik en helt ny betydning og der blev sat spørgsmålstegn ved USA's egentlig intension. Spørgsmålet om USA's position som supermagt er der også senere sat spørgsmålstegn ved, og jeg vil i denne opgave komme ind på dette, samt redegøre for begrebet terror, udføre en retorisk Analyse af George W. Bush ”Graduation speech på West point” hvor jeg vil sætte fokus på kontrasten mellem det gode og det onde, og til sidst diskutere USA's udenrigspolitik efter denne, med udgangspunkt i realisme og idealisme, for at nå frem til en konklusion... Køb adgang for at læse mere

SRO om Terrorisme i Engelsk og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.