SRO om terrorisme og "My Son the Fanatic" i samfundsfag A og engelsk A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 14
 • 4127
 • PDF

SRO om terrorisme og "My Son the Fanatic" i samfundsfag A og engelsk A

Studieretningsopgave (SRO) om terrorisme. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og engelsk A.

Problemformuleringen lød:
- Redegør for begrebet ”terrorisme”.
- Redegørelse og vurdering af de to avisartikler med henblik på, hvordan terroren påvirker det enkelte individ.
- Analysér engelsk novelle "My son the fanatic” af Hanif Kureishi.
- Diskuter de mulige forklaringer på, at unge bliver tiltrukket af fundamentalistiske løsninger.

Indhold

English Abstract………………………...…………………………………………………..……….2
Indledning…………………………………………………………………………………..……….4
Redegørelse af begrebet terrorisme………………………………………………………………..…4
Redegørelse og vurdering af avisartiklen ”Osama bin Ladens fiasko”…………...…………………6
Redegørelse og vurdering af avisartiklen ”Den urimelige kontrol og overvågning”………….…….8
Analyse af novellen “My son the Fanatic” …………………………………………………………..9
Diskussion om hvorfor unge bliver tiltrukket af fundamentalistiske løsninger…………………….11
Konklusion………………………………………………………………………………………….12
Litteraturliste………………………………………………………………………………………..14

Uddrag

Opgaven vil i sin besvarelse være præget af en systematisk og analytisk tilgang i begge fag. Jeg vil forsøge, så vidt muligt, at inddrage de forskellige fags perspektiver i hele opgavebesvarelsen, i håb om at opnå en sammenhængende og tværfaglig rapport.
Med mine egne ord vil jeg kredse mig ind på den egentlige definition af terrorisme, da jeg mener at dette er meget vigtigt for både bekæmpelsen og opfattelsen. Derudover vil jeg gennemgå de forskellige typer terrorisme, så jeg har et klart overblik over begrebet, til gavn for resten af opgaven.
I min redegørelse og vurdering af de to avisartikler, vil jeg benytte den kvalitative metode inden for det samfundsfaglige område. Jeg vil være opmærksom på fortællerens forhold til det fortalte – synspunktlitteratur, og se nærmere på om relevansen for problemstillingen er til stede. Derudover vil jeg benytte mig af den humanistiske metode, som beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende og handlende væsen, og bidrager til forståelse af kulturarv og identitet.

Jeg vil analysere novellen ”My son the fanatic” af Hanif Kureishi med fokus på temaet og samspillet mellem rollerne i novellen. Jeg vil fokusere på de to hovedroller i novellen og lave en psykoanalyse af forholdet mellem dem. Denne analyse samt en personkarakteristik af Ali vil jeg sætte i ”relief” til omverdenen/virkeligheden, så problemstillingen i novellen kan indgå i en relevant argumentation for, hvorfor unge bliver tiltrukket af fundamentalistiske løsninger... Køb adgang for at læse mere

SRO om terrorisme og "My Son the Fanatic" i samfundsfag A og engelsk A

[10]
Bedømmelser
 • 11-02-2014
  Det er en rigtig god opgave, fordi den befinder sig på et rimelig højt taksonomisk niveau og er derfor også anbefalelsesværdig, hvis niveauet er højere end folkeskolen
 • 24-02-2011
  Godt overblik, og virkelig god opgave! Mange tak for inspirationen!! :-)
 • 03-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Ved ikke helt hvad jeg skal sige
 • 01-11-2012
  God sRP opgave. Meget brugbar

Materialer relateret til SRO om terrorisme og "My Son the Fanatic" i samfundsfag A og engelsk A.