SRO om Brexit i International Økonomi A & Engelsk A

 • HHX 2. år
 • SRO (International Økonomi A, Engelsk A)
 • 12
 • 14
 • 3098
 • PDF

SRO om Brexit i International Økonomi A & Engelsk A

SRO (Studieretningsopgave) i IØ A og Engelsk A, som omhandler Storbritanniens EU-medlemskab og Brexit.

Problemformulering
Undringsspørgsmål: Hvad sker der hvis Storbritannien forlader EU?

Redegør for Storbritanniens EU-medlemskab. Inddrag artiklen ”What has the EU done for the UK?” af Chris Giles.

Lav en kommunikationsanalyse af Boris Johnsons artikel ”Boris Johnson exclusive: There is only one way to get the change we want – vote to leave the EU”.

Diskutér konsekvenserne for Storbritanniens økonomi, hvis landet forlader EU.

Elevens kommentar

Gå lidt mere i detaljer, når det kommer til analysen af talen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Redegørelse for Storbritanniens EU-medlemskab 3
Analyse af Storbritanniens EU-medlemskabet 4
Kommunikationsanalyse af Boris Johnsons artikel 6
Appelformer 6
Toulmins argumentation 7
Sproget 7
De 5 nyhedskriterier 7
Økonomiske konsekvenser ved Brexit 8
Konklusion 9
Bilag 1 – Handelsbalance 10
Bilag 2 – BNP 11
Bilag 3 – Eksport 13
Bilag 4 - Toulmins argumentations model 14
Kildeliste 15

Uddrag

Indledning
Denne opgave vil indeholde en redegørelse for Storbritanniens medlemskab i EU. Der vil være en analyse af hvilke positive og negative effekter deres medlemskab har haft og efterfølgende vil der komme en kommunikationsanalyse af Boris Johnsons artikel: ”Boris Johnson exclusive: There is only one way to get the change we want – vote to leave the EU”. Analysen vil bl.a. kigge på toulmins argumentations model, stillet op imod artiklen, der vil blive kigget på appelformerne og til sidst på de 5 nyhedskriterier.
Til sidst vil der være en lille diskussion, som vil kigge på hvilke konsekvenser det vil have for Storbritanniens økonomi, hvis de vælger at forlade EU.

Redegørelse for Storbritanniens EU-medlemskab
Storbritannien, som består af England, Skotland, Wales og Nordirland, blev medlem af EU i 1973. Storbritannien har 73 medlemmer i EU parlamentet, Tyskland og Frankrig er de eneste lande der overgår Storbritannien med 96 og 74 medlemmer. Medlemskabet i EU gjorde at det blev nemmere for Storbritannien at handle med de andre medlemslande. Dog kan det ses ved bilag 1, at handelsbalance blev positivt påvirket de første år, men efterfølgende har den været meget svingende, om det skyldes deres medlemskab i EU er dog meget omdiskuteret. Der har været meget kritik af EU i Storbritannien de sidste mange år, flere mener at bureaukratiet i EU går ud over Storbritanniens iværksættere. Der er dog også flere som mener at EU har haft en positiv effekt på Storbritannien, blandt andet ved at øge deres konkurrenceevne, investeringer på tværs af landegrænser og innovation. Den frie handel over grænserne i EU har gjort mange virksomheder i Storbritannien stærkere, men har også fået virksomheder til at gå konkurs, da de ikke har kunne klare det hårde konkurrence fra de andre medlemslande.
D. 23 juni 2016 bliver der holdt valg i Storbritannien omkring deres fremtid i EU. Det kan dog få store økonomiske konsekvenser for Storbritannien hvis de ender med at melde sig ud af EU. Det kan være med til at skabe problemer for deres handel, da de vil blive meldt ud af frihandelsaftalen.

Analyse af Storbritanniens EU-medlemskabet
Hvis vi starter med at kigge på Storbritanniens handelsbalance, kan det ses i bilag 1, på grafen, at den har været meget svingende. Den frihandelsaftale der er i EU gør ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Brexit i International Økonomi A & Engelsk A

[1]
Bedømmelser
 • 17-06-2018
  Givet af HHX-elev på 2. år
  .