SRO om ghetto- og bandemiljøet og ”Gangster Fury”

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Engelsk A)
  • 12
  • 14
  • 3520
  • PDF

SRO om ghetto- og bandemiljøet og ”Gangster Fury”

SRO om ghetto- og bandemiljøet og hiphopgruppen ”Gangster Fury” i fagene Spansk A og Engelsk A.

Problemformulering
- Giv en kort redegørelse for ghetto- og bandemiljøet og dets opståen. Du skal inddrage materiale fra både engelsk og spansk.

- Desuden ønskes en redegørelse for baggrunden for hiphopgruppen Gangster Furys opståen. Dernæst ønskes en analyse af sangteksten "Reflexión" med fokus på, hvordan gruppen formidler sin fortid og på hvad sangens budskab er.

- Til slut ønskes en diskussion af mulighederne for at undgå at blive en del af bandemiljøet samt for at bryde ud af det. Du skal inddrage materiale fra både spansk og engelsk.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Redegørelse 5
Analyse 8
Gangster Furys opståen 8
Analyse af rap-sangen, Reflexión 9
Diskussion 11
USA's rolle i bandernes udbredelse 11
Hvordan undgår man at blive en del af bandemiljøet? 12
Vejen ud 12
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
Banders udbredelse er i dag et aktuelt problem, specielt i Mellemamerika, hvor to af verdens største bander, Mara Salvatrucha og Barrio 18 rekruttere nye medlemmer hver eneste dag.
Jeg har valgt at skrive B-opgaven, som især har fokus på spansk, men hvor jeg også vil inddrage engelske kilder. Derfor vil jeg i min opgave have fokus på USA og Mellemamerika, hvor jeg vil starte med kort at redegøre for ghetto- og bandemiljøet i samt dets opståen. Her vil jeg blandt andet inddrage digtet Project Blues og Akons rap sang Ghetto. Derefter vil jeg komme ind på hiphopgruppen ”Gangster Fury” og baggrunden for deres opståen. Herunder vil jeg analysere sangteksten Reflexión, hvor jeg vil lægge vægt på sangens budskab, og hvordan gruppen bruger sangen til at formidle sin fortid. Til sidst vil jeg diskutere mulighederne for at undgå bandemiljøet, men også hvilke muligheder bandemedlemmer har for at bryde ud af det igen. Til denne del vil jeg bruge forskellige læste tekster fra undervisningen til at belyse situationen fra forskellige vinkler. Her vil jeg også inddrage teksten No way out til at underbygge mine pointer i forhold til det at bryde ud af bandemiljøet. Jeg vil i analysen af mit primære værk lave henvisninger oppe i selve teksten, mens jeg i den resterende del af opgaven henviser via fodnoter.

Redegørelse
Betegnelsen ghetto dækker over fattige, tætbeboede bydele, som er domineret af en bestemt befolkningsgruppe. Ghettoområderne er som regel opdelt efter etnisk baggrund, så sorte amerikanere er i et område, latinamerikanere i et andet osv. I digtet Project Blues fortælles der om nogle af de dårlige forhold, der følger med livet i ghettoen. Vi får blandt andet at vide, at bygningerne er i dårlig stand og uden varme, elevatoren er ude af funktion og der er ingen der tager sig af det. ”So cold in here you can only curse, and I can't cope. I need some dope or at worst some tylenol with codeine for my legs”1. Dette citat beskriver hverdagen for mange af dem, som bor i ghettoen. De tager stoffer og smertestillende for at holde livet ud. Der er klamt og beskidt, og ingen gør noget ved det: ”[…] stairs filled with piss-infested corners owned by crack neglected occupants”2. I digtet sammenlignes ghettoen med et fængsel hvor folk er ”stacked like animals on top of another”.3 Ghettoen beskrives som et sted der lægger op til kriminalitet.

Med ghettoerne opstod bandemiljøet også. På grund af klasseforskellene i USA sluttede de grupper med samme etniske baggrund sig sammen for at beskytte sig selv. Disse grupper udviklede sig senere til bander som kæmpede indbyrdes mod hinanden. Specielt for latinamerikanerne, som var flygtet til USA i forbindelse med borgerkrigene i Mellemamerika i 1980'erne, begyndte bandemiljøet at vække stor interesse. Mange af dem var traumatiserede efter krigen i deres hjemland og havde ingen penge. De kunne ikke engelsk, og blev derfor sat udenfor det amerikanske system. Deres hverdag ... Køb adgang for at læse mere

SRO om ghetto- og bandemiljøet og ”Gangster Fury”

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.