SRO om ungdomskriminalitet | Engelsk A og Mediefag B

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

SRO om ungdomskriminalitet | Engelsk A og Mediefag B

Her finder du en SRO i Engelsk A og Mediefag B om kriminalitet og nærmere bestemt ungdomskriminalitet.

Opgaveformulering:

1. Der ønskes en redegørelse for selvvalgte teorier om kriminalitet. med henblik på at belyse kriminalitet forsaget af unge afroamerikaner i USA.
2. På baggrund heraf ønskes en næranalyse af et selvvalgt klip fra filmen 'Boyz n the Hood' af John Singleton, med fokus på opvæksten i et belastet område.
(Scenen jeg har valgt at næranalysere, forekommer ca. 1 time og 4 min inde i filmen)
3. Endelig ønskes en diskussion af hvem der bærer ansvaret for den kriminalitet der bliver begået af unge afroamerikaner i USA.

Indhold

Opgaveformulering...…...…………………………………………….………………….…3
Indledning………….…………………………………….………………………………… 3
Redegørelse…………….………………………………………………………...………… 4
Kriminalitetsteorier…..…..…………..…………………………………..………… 4
Analyse………………………………………………….………………………..………… 5
Næranalyse…………………...………………………..…………………..………… 5
Diskussion………………………………………………………………………..………… 9
Hvem bærer ansvaret?..…………………...……………………………..……….… 9
Konklusion………..…………………………………………….……………..…….…… 10
Litteraturliste…………………………………………………………………..………… 11

Uddrag

Indledning:

Det overordnede emne for denne SRO er forståelsen for kriminalitet, og mere specifikt ungdomskriminalitet. Kriminalitet er et begreb, som er ganske vanskeligt at definere præcist. Opfattelsen af, hvornår en bestemt adfærd eller handling kan betegnes som kriminel, veksler med skiftende historiske, geografiske og klassemæssige forhold. Der er derfor også mange interessenter i spil, når kriminalitet skal defineres. Jeg har valgt at specificere mit emne til unge afroamerikaner i USA.

Ud fra dette vil jeg arbejde med filmen 'Boyz n the hood', da jeg ønsker at undersøge hvorfor et højt antal af afroamerikaner ender i kriminalitet. I denne SRO vil jeg redegøre for kriminalitets teorierne, hvorefter jeg vil lave en nær analyse af en selvvalgt scene i filmen 'Boyz n the hood', samt en analyse af hovedpersonernes forhold eller ikke eksisterende forhold til en faderlig rollemodel. Endelig vil jeg diskutere hvem der står til ansvar for disse unge afroamerikaneres skæbne – det enkelte individ eller samfundet.

Redegørelse - Kriminalitetsteorier

Der findes forskellige teorier indenfor kriminalitet, der kan forklare, hvorfor nogle unge mennesker begår kriminalitet. Overordnet findes der de sociologiske teorier, de psykologiske teorier og de biologiske teorier. Man benytter sig ikke længere af de biologiske teorier, og kun sjældent de psykologiske teorier. Derfor er det i højeste grad de sociologiske teorier, man benytter sig af, når man skal forklare kriminalitet. Derfor er det også der mit fokus ligger.

Hvor både de biologiske og psykologiske teorier har søgt forklaringer på individniveauet, søger de sociologiske teorier derimod forklaringer på gruppe niveau. ”Sociologien beskæftiger sig med menneskets adfærd og handlinger i grupper og på samfundsniveau” Det vil sige, at fokus ligger hos primærgruppernes betydning for det enkelte individ. I primærgrupperne er 'vi'et' i centrum, da gruppens medlemmer oplever en tæt kontakt, samt følelsesmæssige relationer. Det primære fokus ligger altså ikke hos individet, der er dog stadig forbindelser til det psykiske hos det enkelt individ, hvilket sker i form af socialisationen. Socialiseringsprocessen – altså indlæringen af normer – sker i primærgruppen, der oftest har en stor indflydelse på det enkelte individ. Resultatet af socialiseringsprocessen bliver altså det enkelte individs personlighed og styrke. Man kan gå så langt, at sige at gruppen ”bliver en del af individets identitet”

De sociologiske teorier er som sagt dem man benytter sig i størst grad af dags dato, når forklaringen på kriminelle handlinger skal findes. Det er derfor 2 af de 4 sociologiske teorier, jeg vil arbejde videre med - Sutherlands indlærings teori, samt Bloch og Niederhoffers teori om ungdomskriminalitet.

I Sutherlands indlæringsteori hævdes der, at man bliver påvirket af primærgrupperne. Findes der kriminalitet i individets omgangskreds, vil det være til stor påvirkning for den enkelte. Kriminalitet indlæres altså i et fællesskab og gennem andres påvirkninger. Dog siger denne teori intet om... Læs mere

SRO om ungdomskriminalitet | Engelsk A og Mediefag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.